Restoring the Public

1s_Rethinking-the-social-ach.jpg

From Dust to Gold.

Läs om varför husen på Krögarvägen blivit ett exempel på renovering- och restaurerings projekt som värdigt lyfter fram sin tids materialitet och kulturella värde, i Thordis Arrhenius artikel om Fittja Peoples Palace i publikationen Rethinking the social in Architecture.

Läs artikeln Restoring the Public
Läs mer om projektet Fittja People´s Palace