Arkitekturbiennalen i Venedig 2014

Ett utsnitt av en svensk miljonprogramslägenhet från Fittja utanför Stockholm uppstår tillfälligt under den 14:e upplagan av Arkitekturbiennalen i Venedig 7 juni-7 september 2014. Arkitektkontoret Spridd presenterar projektet Fittja People’s Palace – en metod för renovering av miljonprogrammets arkitektur som lyfter fram de befintliga kvaliteterna och vikten av helhetstänkande och dialog. 

Projektet presenteras i Fittjapaviljongen i Serra dei Giardini, Venedig.  Biennalens curator, Rem Koolhaas, en av vår tids mest inflytelserika arkitekter, efterlyser en kartläggning av modernismen i Biennalens internationella utställning som fått titeln Fundamentals. I Fittjapaviljongen omvärderar deltagande arkitekter och konstnärer kvalitéer i det svenska byggandet under 1960- och 1970-talen.

5:e juni kl 15-18
Pressvisning av Fittjapaviljongen i Venedig 

6:e juni kl 16-18
Seminarium ”Samtida förhållningssätt till vårt senmodernistiska byggnadsarv" Fittjapaviljongen i Serra dei Giardini, Venedig 

Fittjapaviljongen görs i samarbete med Arkitektur- och designcentrum samt Nordiska paviljongen i Venedig.
Curator: Joanna Sandell, Botkyrka konsthall.
Samarbetspartner: Botkyrkabyggen AB

Mer information:
Pressmeddelande 2014.05.20
Fittja People's Palace 
Botkyrka konsthall 
Venedigbiennalen