VÄLKOMMEN TILL MIDDAGSBJUDNING #3

Bomassan2.jpg

Tack alla som kom på middagsbjudning #2!

Ikväll torsdag 24/5 är det dags för middagsbjudning#3, den sista denna gång. Det blir gratis mat och samtal om frågor kring förtätningen av söderort. Finns det nya typer av stadsrum? Är du redo att offra Örbyleden för att lösa Stockholms bostadskris?

Samtalsgäster: Jan Ekman, Magdalena Möne, Victor Marx, Lisa Deurell, Christopher Pleym, Marcus Svensson, Martin Rörby, Thorleif Falk, Petter Lindencrona
Moderator: Dan Hallemar

Dagens kockteam: Lokalrätten Mariana Silva Varela
Meny: Vegetariska quesadillas

Konsert med Johan Taube från Hökis Visrum kl.20!
 

Läs mer om Centrumtorget på www.bomassan.org

Facebook Bomassan

 

 

Välkommen till middagsbjudning #2

Foto: Dana Ozollapa

Foto: Dana Ozollapa

Tack alla som kom på middagsbjudning #1! 

På onsdag är det dags för middagsbjudning #2. Gratis mat och samtal om Stockholms bostadspolitik. Under middagen lyfter vi frågor kring typer av stadsbyggnadsprocesser. Hur bygger vi en stad där alla får plats? Vem har makten över förändringar i staden? Hur tar man makten över stadens utveckling? Hur är konsten ett verktyg i stadsbyggnad?

Samtalsgäster: Louise Modig Hall, Samuel Girma, Annika Enqvist, Lisa Kings, Hugo Röjgård, Apostolis Papakostas, Lars Jilmstad, Stefan Lindberg, Caroline Pehrson och Christofer Blixt, Karin Andersson och Johanna Bratel.

Moderatorer: Marie-Louise Richards och Elin Strand Ruin

Välkomna!

 

Läs mer om Centrumtorget på www.bomassan.org

Facebook Bomassan

Välkommen Sebastian!

sebastian.jpg

Sebastian Ailert är utbildad vid Konstakademien i Köpenhamn där han tog sin Master of Arts på avdelningen Kulturarv, Transformation och Restaurering. Han har också studerat på South East University i Nanjing i Kina och i Stockholm. Han har tidigare arbetat på Lönnqist & Vanamo samt e.l.e Arkitekter i Stockholm med bland annat lärandemiljöer och ombyggnationer. Sebastian har ett speciellt intresse för hur man kan skapa ny arkitektur i tät relation med det existerande. Med anledning av bl.a. det pågående uppdraget med ombyggnad av St Pauls kyrkan för Stockholms Stadsmission har vi fått ett flertal nya projekt inom ett fält som kallas transformationsarkitektur. Med Sebastian förstärker vi kontorets kunskap och förmåga att utveckla detta fält.

VÄLKOMMEN PÅ HEMMAFEST I HÖKARÄNGEN!

180206 Centrumtorget.jpg

Spridd och Bomassan arrangerar CENTRUMTORGET, en hemmafest i Hökarängen 19/5 – 26/5 

Vi bjuder in till ett samtal runt köksbordet. Under några dagar i maj blir det middagsbjudningar, diskussion och utställning på torget i Hökarängen. 

På platsen bygger vi ett långbord och ett tillfälligt kök för matlagning och samtal under v.21 2018. 

Hur bor och lever vi? Hur möts vi? Hur ser våra gemensamma rum ut i staden? Hur skyddar vi medborgarnas intressen i ett stadsbyggande? Bomassan tror på möjligheten att planera en stad utifrån lokalt engagemang och kunskap om platsen. Hur kan politiker, byggare, tjänstemen och arkitekter få del av och faktiskt använda sig av denna lokala kunskapsbank? 

Det finns redan ett starkt engagemang i Söderort och vi vill samla olika användare av staden (boende, affärsidkare, verksamma, entusiaster, politiker, forskare, konstnärer mfl) för ett undersökande samtal om framtidens stad. 

Vi återkommer snart med hela programmet för veckan!

Läs mer om Bomassan

Spridd föreläser i Milano

Politecnico Milano Spridd.jpg

Ola Broms Wessel och Klas Ruin föreläser på Arkitekturskolan i Milano 24/4 om kontorets arbeten inom miljonprogrammet. Under temat HOUSING REGENERATION IN EU presenteras även ombyggnadsprojektet i Kleiburg som fick Mies van Der Rohe priset 2017 och den uppmärksammade ombyggnaden av Park Hill i Sheffield. 

Läs mer om Fittja People´s Palace

Spridd föreläser vid symposiet EXPANDING ARCHITECTURE 21/3

LAS18-klar.jpg

Spridd och Klas Ruin föreläser om kontorets arbete vid EXPANDING ARCHITECTURE Critical Perspectives Acting from Within. Symposiet på Arkitekturskolan i Lund lyfter fram arkitektoniska tolkningar och arkitektoniskt skapande som undersöker icke-ortodoxa metoder. 

 

 

PLATSBESÖK I SPANIEN

Platsbesök-Svea_.jpeg

Spridd och Hanieh Heidarabadi besöker varvet i Vigo där bygget av forskningsfartyget Svea pågår!

Spridd inreder forskningsfartyg

Kollage-Svea.jpg

Spridd har fått inredningsuppdraget för SLU’s nya undersöknings- och forskningsfartyg Svea, ett av världens modernaste forskningsfartyg. Fartyget kommer kunna nyttjas för i stort sett alla typer av marin forskning och är extremt tystgående. Byggnationen är påbörjad och fartyget beräknas tas i drift under 2019.

 

Projektstart för St Paulskyrkan

1.jpg

Under hösten 2017 vann spridd tävlingen om ombyggnad av St Paulskyrkan för den nya fastighetsägaren Stockholms Stadsmission med förslaget Två torg. Projekteringen har nu inletts tillsammans med en handplockad konsultgrupp. 

Läs mer St Paul

SPRIDD ÖNSKAR ER ALLA EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Julkort-2017_mailchimp.jpg

2017 har präglats av inre och yttre byggande. 
Nya lokaler på Södermalm och ny intern organisation med flera nyanställda har lagt en stabil grund för framtiden. Förändringen har fallit väl ut med bland annat viktiga tävlingsvinster som nu projekteras. 
Under året har ett flertal hus färdigställts och vunnit priser samtidigt som kontorets arbete inom stadsplanering växer.

1 Bostadshuset Väv, Norrköping, inflyttning mars
2 Tävlingsvinst, Bostadshuset Sfinx, Eskilstuna för Reinhold Gustafsson
3 Bomassan i Hökarängen i samarbete med Konsthall C
4 Tävlingsvinst, Bostadshuset Sfinx, Eskilstuna för Reinhold Gustafsson
5 Albyberget, nybyggnation flerbostadshus i miljonprogrammet, byggstart 18/19
6 Bostadshuset Träloftet i Vallastaden, färdigställt
7 Ny stadsplan Årby Norra i samarbete med Eskilstuna kommun
8 Tävlingsvinst, Transformation av St Paulskyrkan vid Mariatorget för Stockholms Stadsmisssion

Vi riktar ett stort tack till alla samarbetspartners, uppdragsgivare och vänner och ser fram emot 2018 tillsammans.

Lek på allvar i Älgö Kulturhus

SvenskaVillorSMLXL_s112-113_.jpg

Älgö Kulturhus återfinns i den nyutkomna boken: Villor - small, medium, large och X-large. Den kombinerade ateljén och villan lyfts fram som en särling inom kategorin Large där annars lyxsegmentet dominerar. Byggd med prefabsystem för hallbyggnader lyckas den åstadkomma en rymlig, lekfull och flexibel boendemiljö för en rekordlåg kostnad. 

Läs mer Älgö Kulturhus

Bomassan, en invånardriven bomässa i Söderort

Matdax.jpg

BOMASSAN – en metod för invånardriven bomässa i Söderort.

Bomassan är ett samarbetsinitiativ mellan Spridd, Hökarängens Stadsdelsråd, Konstfrämjandet och Konsthall C för att visa på en ny riktning för Stockholms stadsutveckling.

Med Bomassan skapar vi ett positivt och proaktivt samtal som kan ligga till grund för nya visioner för hur en stad utvecklas tillsammans med dess medborgare. En viktig del i Spridds metodutveckling handlar om att integrera sociala frågor som en given del i stadsutveckling och i Söderort arbetar vi nu med att pröva och utveckla detta i formen av bomässan som kan peka ut, samla och förmedla idéer, processer och möjligheter. 90% av den framtida staden är redan byggd. Den nya staden utvecklas med mer djupgående kunskap och i nära dialog med såväl den stad vi har som de som bor och verkar där. Det handlar om att ta vara på allt det positiva som finns och bygga vidare på och förädla detta.

Hur kan man förtäta och länka samman söderort med ett ökat antal invånare, bygga gemenskaper och bevara de unika boendekvaliteter som kännetecknar en luftig, grön förstadskaraktär?


Bomassan i Hökarängen – ett pilotprojekt

Inflyttningsfest nu på lördag 18/11 på torget i Hökarängen!

Bomassan i Hökarängen pågår under 2017 - 2018 och omfattar en rad samskapande delar mellan konstnärer, politiker, forskare, stadsplanerare, byggbolag och medborgare redan från start och fram till projektets slutfas och består av en rad delprojekt.

Spridd driver arbetet med ”Centrumtorget”, en tillfällig scenografisk installation på torget i Hökarängen. Centrumtorget blir en inbjudande mötesplats och kommunikationsnod med b.la föreläsningar, workshops, utställningar och debatter kopplade till Bomassan. Iscensättningen kompletterar, synliggör och använder sig av befintliga publika funktioner på torget såsom trappor, bassäng, skärmtak, skyltlägen mm. Vi skapar ett vardagsrum utomhus, en konsthall utan tak, en tankesmedja och en forskningsplats. Centrumtorget blir en plattform för att påvisa och skapa möten mellan olika aktörer och visioner inom stadsplanering idag. Ett antal olika aktörer, både lokala och utifrån, kommer att delta i utställning, debatt, matlagning mm.

 

Läs mer:

INBJUDAN TILL INFLYTTNINGSFEST

BOMASSAN

Facebook

Instagram

 

VÄV snart klart i Norrköping

Foto: Mikael Olsson

Foto: Mikael Olsson

Det tar tid att bygga hus…….. men snart är bostadshuset VÄV i Norrköpings industrilandskap klart. Projektet utsågs 2013 som vinnare i MIPIM Architectural Review Future Project Award och under våren 2018 flyttar hyresgästerna in. 

Läs mer på hemsidan Väv Trehörninghen