OM SPRIDD

Innovativt arkitektkontor
Spridd är ett arkitektkontor med bas i Stockholm som startades 2005. Kontoret har genom tävlingsvinster, forskning, debatt och genomförda projekt etablerat sig som ett av Sveriges mest innovativa arkitektkontor inom stadsutveckling och arkitektur. Projekten rör sig i ett brett fält från inredningsskalan till övergripande planer för stadsutveckling. Kontoret arbetar med såväl tidigt idé- och processarbete som projektering av bygghandlingar. Spridd består idag av 10 arkitekter med ett nätverk av etablerade samarbetspartners. 

Samhällsutmaningar
Spridd startades för att vara en aktör som prövar arkitekturens och arkitektrollens möjlighet att svara upp mot aktuella samhällsutmaningar. Grundarna Ola Broms Wessel och Klas Ruin delade ett intresse för arkitektur som social konst, en profession som förenar teknik, konst och politik. Kontoret skulle bli en kreativ plattform, ett laboratorium som lockar till sig likasinnade arkitekter och närliggande yrkesgrupper för att tillsammans utforska visionens spridda arbetsfält.Den ursprungliga visionen har prövats och utvecklats i många projekt och kontoret har idag väl utvecklade metoder för att driva projekt från idé till färdigt resultat.

Process_diagram.jpg
 
 

Samhället förändras. Positioner i hemmet, på arbetsplatsen och i staden kräver omtolkningar. Etablerade föreställningar om centrum och periferi behöver omformuleras. Spridd etablerades för att delta i detta.

 
 

Process
Spridds namn tar utgångspunkt i idén om att söka alternativa perspektiv, ofta i ytterkanten av arkitekturfältet, för att kunna ge nya och bättre svar på arkitektuppgiften. I det arbetet är utformningen av projektets process lika viktig för slutresultatet som nytt idéinnehåll. Spridd har utvecklat nya modeller för arbete med projektprocesser där större organisationer och många olika människor i skilda roller och professioner medverkat. Med tydlig målstyrning och metodiskt arbete kompletteras traditionellt arkitektarbete för att existerande och nya miljöer skall nå sin fulla potential. Exempel på projekt med processfokus har varit arbetet med renovering av miljonprogramsområden och framtagandet av Miljonprogramsklockan tillsammans med NCC, planering av Frihamnen i Göteborg och den nya Jubileumsparken, arbetet med en bomässa i Hökarängen och projekt inom svensk processindustri i arbetet med nya driftcentraler.

Nyskapande arkitektur och projektering
Spridd har tagit fram flera nyskapande hus från idé till projektering och uppföljning. Många projekt har fått stor medial uppmärksamhet och priser för sin arkitektur och kontoret har utvecklade system för projektering i dagens digitaliserade produktionsflöden.

 

 

GRUNDARE

Ola Broms Wessel

Ola är tillsammans med Klas Ruin ansvarig för Spridds verksamhet inom arkitektur och stadsbyggnad. Med stor förståelse för arkitekturens hantverk, konstruktion och genomförandeprocess utformar och leder han projekt genom alla skeden.  Han har erfarenhet av projekt inom ett brett spektrum som villor, flerbostadshus, kulturbyggnader, kontor, vårdbyggnader, industribyggnader och utställningar.
Ola Broms Wessel föreläser, skriver artiklar och är aktiv i debatten om stadsbyggnad och arkitektur.

Spridd har i Olas regi varit redaktör för ett flertal publikationer som tex ”Bor vi i samma stad?”, ”Byggemenskaper”, ”Future Peoples Palace” och han har t.ex. engagerats som ordförande i Sveriges arkitekters kritikerprisjury.

Klas Ruin

Med ett drivet skissarbete och en lång erfarenhet driver Klas Ruin Spridd genom ett expansivt skede med en inspirerande nyfikenhet och bredd. 

Utbildad både i Stockholm på Arkitekturskolan KTH och i Paris på Ecole d’Architecture de Belleville, och med en yrkeserfarenhet från bl.a. Tony Fretton Architects i London har Klas ett brett kontaktnät i ett internationellt sammanhang. Klas är flitigt engagerad som debattör och jurymedlem för arkitekturtävlingar och utmärkelser. Klas breda register kommer till uttryck i de vitt skilda projekt kontoret arbetat med. Med precision och omtanke om detaljer har Klas ansvarat för Villa RR och Villa Satellit H i Helsingfors skärgård, med en experimentlusta får Älgö Kulturhus form uppe på bland grantopparna i Nacka och med stöd i ett socialt patos och en arkitektonisk kunskap vinner Spridd tävlingar med ett helt nytt koncept för hur miljonprogrammet ska kunna renoveras på ett socialt hållbart sätt.

Undervisning och forskning har alltid varit ett stort intresse och inspirationskälla. Klas är en ofta återkommande gästkritiker och föreläsare inom utbildningen vilket successivt vävs in i Spridd Workspace som en viktig del av hur Spridd tar del i det offentliga samtalet.

 

UPPDRAGSGIVARE

Akademiska sjukhuset, Altira NPC AB, Anders J Ahlström Holding AB, Arbetets Museum Norrköping, Arkitektur och Designcentrum, AUTUS INVEST, Bo Pro, Bonniers Konsthall, Bosniska-Islamiska församlingen, Bostadsföreningen Hugin, Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen, Boverket, BRF Eriksbergstorg, Brf Kvadraten 35, Brf Kyrkbacken, Brostaden, Bunker Love Denmark, Byggkeramikrådet, Centrumdynamik AB, Chalmers, Curitas, Delegation för hållbara städer, Diamon Weekly, ED bygg, Färgfabriken, Futuraskolan, Göteborgs Stad Park och Natur, Heimstaden, Huddinge kommun, Husby Konsthall, Hyresgästföreningen region Stockholm, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Ingå kommun Finland, Innovativ kultur, Islamiskt kulturcentrum, IST international, Klövern AB, Konstnärsnämnden, KTH, Kulturfyren, Kyrkslätts kommun Finland, L.a Bruket AB, Lidingö kommun, Litteraturhus Nynäshamn, Medplan  Norge, Mitt Alby AB, Moderna museet, Montessoriförskola Enköping, Nacka kommun, NCC, NMP AB/, Nobelhuset AB, Nordic Innovation, Norrköpings kommun, Norrtälje kommun, NSK Bygg och inredning, NTM skolan, Papagi Holding AB, Portland, St Petersburg, Procurum Group, Reykjavik Arts Festival, Rikspolisstyrelsen, Riksutställningar, Skanska Sverige AB, SKL Fastigheter och Service, Sollentuna kommun, Stadsdelsförvaltningen Fosie/Malmö stad, Statens konstråd, Stenmarks Bygg, Stockholms stad, Stockholmshem, Svenska föreningen för Byggemenskaper, Sveriges arkitekter Arkitektservice AB, Täby kommun, Tripeta AB, Upplands Väsby kommun, Utbildningsförvaltningen Sthlm, Vaxholms kommun, Wallenstam, Åbo Akademi ...