ÖSTASIATISKA MUSEET

 

Plats: Östasiatiska museet, Stockholm
År: 2005
Projektgrupp: Clara Abreau, Ola Broms Wessel, Anna Chavepayre, Catarina Santos, Klas Ruin, Christina Shutrick  
Samarbete: aPolis + Spridd


Öppen rymd i utställningen "Mittens rike"

Parallellt uppdrag kring ny permanent utställning på Östasiatiska museet. Projektet ger bud på ett sätt att binda samman Östasiatiskas olika delar med en utställning för ”Mittens rike” som tar fatt i Tessins avlånga byggnad. Ett stråk från entréhallen till biblioteket och föreläsningssalen föreslås och i förbindelse med detta ett nytt café.

Förslaget till utställningen av “Mittens Rike” låter den tessinska byggnadsordningen framträda i mötet med en kinesisk och asiatisk rumstradition där kopplingen mellan golvytan, bordet, föremålen och fönsterbänkarna sker på en låg nivå i rummet.

Målet är att skapa en stor och öppen rymd där rummet framträder i sin helhet. Det svarta golvet etableras en mörk bakgrund och botten för de färgrika och detaljerade föremålen.

Samtidigt bibehålles en öppen relation mellan syd- och nordfasaden vilket möjliggör upprepade utblickar mot Stockholms omgivning utanför.

Övriga tävlande var Johan Celsing arkitektkontor och Tham Widegård Hansson (vinnare).