PARASITING PUBLIC SPACE
Stockholm, KTH School of Architecture
2003-2004 Kurs

Årskurs 4-5 assisterad av Helena Mattson. Skärholmens centrumanläggning analyserades med utgångspunkt från begreppet As Found och kompletterades med en serie nya offentliga/kommersiella funktioner.

As found begreppet, som
myntades av The independent Group i London på 1950-talet, betecknade en ny estetik i polemik mot
rådande modernistiska ideal där masskulturens ”funna objekt” inkluderades. Projektet genomfördes
i samarbete med och på plats i den tillfälliga konstinstitutionen Konst2. Studieresa till Istanbul,Turkiet.