BILDEN AV POLISEN

Plats: Polismuseet Stockholm
Typ: Parallellt uppdrag. Permanent utställning
År: Färdigställt oktober 2007
Projektgrupp: Ola Broms Wessel, Anna Chavepayre, Nicole Meyer, Klas Ruin, Pär Sommarström, Christina Shutrick
Utställningsproducent: Josefine Floberg Eriksson
Samarbete: aPolis + Spridd
 

Nytt polismuseum i före detta Telemuseums lokaler på Djurgården


Polisen arbetar med bilden av sig själv. Beslutet att etablera ett museum för offentlig diskussion kring polisens arbete och relation till samhället är ett led i detta arbete.

Utformningen av foajén tar fasta på önskan att skapa ett torg för skiljda aktiviteter. En plats där besökaren får en snabb överblick över de skilda aktiviteter som museet erbjuder samtidigt som anslaget är en lugn, öppen plats med så stor flexibel yta som möjligt. Specifika funktioner annonserar sig ut mot foayén som låga rum där innehållet exponeras fullt ut för besökaren i foajén likt de skiljda matstånd man möter i äldre tiders saluhallar. En samlande överstor lampskärm etablerar en samlinspunkt där ljud och ljusmiljön markant skiljer sig från övriga lobbyn.

Förslaget utnyttjar golvdjupet på 18 cm till att punktvis visa föremål, bilder och text under ett ytskikt av härdat golvglas. Barnutställningen ligger till stor del i golvet så att barnen kan utforska utställningen samtidigt som de vuxna tittar i butiken. Glasmontrarna fungerar som fortsättning av golvets struktur.


Foto: Tim Meier