PREEMRAFF

Plats: Lysekil
Typ: Ny driftcentral för Preemraff
År: 2006- 2008
Samarbete: Ifa produktionsutveckling AB, www.ifa.se

Spridd har arbetat i ett flertal projekt med omorganisering av anläggningar i processindustrin. I nära samarbete med organisationskonsulten Ifa produktionsutveckling tar man fram förslag för att knyta samman tidigare utspridda funktioner i en och samma byggnad. Med modern informationsteknologi kan arbetet på industrierna idag i allt större omfattning ske i rena kontorsmiljöer.
 
För Preemraff har uppdraget varit att ta fram en ny driftcentral med tillhörande kontrollrum för raffinaderiet liksom matsal, kontor och omklädningsrum. Arbetet inleddes 2006 med noggranna studier av skilda lokaliseringar inom industriområdet för att optimera samverkan mellan drift- och underhållsorganisation.
 
Driftcentralen är den byggnad som annonserar hela anläggningen utåt och som sörjer för mottagandet av besökare, vilket ställer höga krav på gestaltning på såväl byggnadens anpassning till landskapet, dess exteriöra och interiöra publika delar.
 
Byggnadsgestalten har en guldeloxerad aluminiumfasad och lånar uttryck från processindustrins byggnadselement av rör-kopplingar och cylinderformade rum. De mest centrala delarna i programmet är också det som ger byggnaden karaktär i den yttre utformningen; kontrollrummet, 0-nivån, förbindelsegången och dess koppling till driftcentralens mitt och trapphus, restaurangens stora fönster, cyklopen som blickar mot entrén och slutligen anslutningen, entrén mot parkeringen intill lab-byggnaden.
 
Kontrollrummet får en cylindrisk avslutning mot norr och manifesterar ett definitivt avslut av byggnaden. Trapphuset skiljer ut sig från övrig byggnad med mer glas och får sin fortsättning upp över tak i form av ett ljusintag. Restaurangen har dubbel takhöjd och cyklopögat är ett tydligt signum för byggnaden och en utkikspunkt mot norr och skärgårdslandskapet.