MAXIMAL VARIATION INGEN GARANTI FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

Fastighetsnytt nr 5 2017

 

VILLA PÅ LEK

Svenska Villor S M L XL / 2017

PROJEKT TRÄLOFTET I VALLASTADEN

Tidskriften RUM Aug / 2017

 

VINNARE AV ÅRETS BÄSTA RENOVERINGSPROJEKT

Fastighet&Bostadsrätt 2 / 2017

 

THE FUTURE IS WOODEN

Woodland Sweden  02 / 2017

 
 
 
 
 
 
 
 

BYGGEMENSKAPER

Spridd + Arkitektur förlag 2016

Hur ska människor kunna få mer makt över utformningen av sitt boende och hur kan vi öka mångfalden av byggprojekt i staden? Byggemenskaper är ett svar på detta som kan ge både billigare, effektivare och miljösmartare boendealternativ. En byggemenskap är alltså en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Genom att vara med i en byggemenskap och delta i alla de processer som det inbegriper, får gruppen en ökad kunskap och engagemang i många av samhällsbyggets grundläggande frågor. Det här är något som skett på många håll i andra länder och blivit en naturlig del av stadsbyggandet, ett sätt att vara med och bygga ett drömboende inte bara till sig själv utan också till och tillsammans med andra.

I boken hörs röster som beskriver vad byggemenskaper kan innebära för enskilda medborgare men också för staden. Det ges även en historisk bakgrund och nutida exempel från föregångslandet Tyskland. Dessutom presenteras svenska projekt, till exempel: Urbana villor i Malmö, Kumlet på Brännö, ekobyn i Kärrtorp och kollektivhuset Färdknäppen på Södermalm i Stockholm.

 

Byggemenskaper:    Ola Broms Wessel och Hasse Hedstreöm (red.)
Språk:                       Svenska
Formgivare:              Martin Frostner
Förlag:                      Arkitektur
ISBN:                        978-91-86050-96-2

 
 

BO.NU.DÅ

Kritik juni 2016

 
2.jpg
3.jpg
 
 
 
1.jpg
 
 
 
 
arkdes2_1.jpg
arkdes2_2.jpg
arkdes2_3.jpg
arkdes2_4.jpg
arkdes2_5.jpg
 
 
3.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄLGÖ KULTURHUS

Svenska villor 2015