PSYKIATRINS HUS

Plats: Uppsala
Typ: Parallellt uppdrag, Vård
År: 2007
Samarbete: Medplan
Beställare: Uppsala akademiska sjukhus
Area: 30 000 kvm
 
Spridd i samarbete med norska arkitektkontoret Medplan inbjöds våren 2007 att delta i parallellt uppdrag om ny byggnad för öppen och sluten psykiatrisk vård på akademiska sjukhusområdet i Uppsala. Övriga tävlande var Henning Larsen Tegnestue, White, AF arkitekter och Tengbom (vinnare).
 
Huset har en trädlik struktur med en kärna och ett grenverk som mynnar ut i gröna rum. De centrala idéer som formar byggnaden är:

Gröna rum på flera plan. Byggnaden kännetecknas av de många och varierande gröna rummen genom närheten till omgivande parkmiljö samt de många frodiga terrasserna.
 
Öppen byggnad. Huset ska kännas öppet och tillgängligt förr alla, även för den förbipasserande, något som de stora fönsterpartierna bidrar till.
Patientens behov och välbefinnande. Alla patient rum har fönster mot omgivande parkmiljö. Målsättningen är att skapa en så öppen och ljus vårdmiljö som möjligt med bibehållet integritetsskydd för den enskilde patienten. Fönstren är utformade som ”burspråk” med glaspartier över hörn vilket ökar spännvidden mellan utblick samtidigt som det ger möjlighet till tillbakadragenhet för den som sitter i nischen som bildas.

Samspel med staden. Byggnaden samspelar på ett varierat sätt med omgivningen genom en urban fasad mot öster och norr och en grön och öppen fasad mot Bleke Backe. Entrén till byggnaden utnyttjar och förstärker gårdsrummet mellan de existerande byggnaderna och erbjuder en välkomnande och lågmäld ankomst.

Flexibilitet. Flexibilitet mellan avdelningar kring ett centralt trapphusnav. Avdelningarna är planerade så att gränser mellan dem kan justeras efter skiftande behov över tid.
”Collegegården”. En sammanhållen undervisnings- och forskningsmiljö skapas i markplan i gränslandet mellan den interna verksamheten och omgivande parkmiljö.