Rådslaget

Plats: Alby, Botkyrka
Typ: Dialoglokal, utställning
År: 2015-

 

Dialoglokal på Albyberget

Ett viktigt startskott för det pågående arbetet var invigningen av lokalen Rådslaget i december. Rådslaget är Mitt Albys framtidsverkstad som etablerar en fysisk samlingspunkt för de kommande årens arbete inom om-, på-, ut- och nybyggnad av bostäder, handel, social service och utveckling av den gemensamma utemiljön. I december 2015 invigdes lokalen i ett oanvänt cykelförråd i markplan på 60 m2. Det har rustats upp till en samlingsplats där Albybergets framtida utveckling kan diskuteras och utvecklas tillsammans med boende och lokala aktörer.

Spridd har ansvarat för ombyggnationen med målade secondhand möbler, originalritningar som bordskiva, väggstora flygfoton och en utställning om planerna för framtiden. Inom kort invigs en utställning om Albybergets monumentala historia från Tingsplats, LM Ericssons tidiga uppfinningar, miljonprogrammet och dagens Alby.