RYD

Plats: Ryd, Linköping
Typ: Utveckling och stadsplanering
År: 2015

Förslag till förtätning fokuserar på två delar av området:

1 Ny kransbebyggelse av olika slag längs alla fyra sidor
2 Aktivering av 4 centrala platser inne i stadsdelen. 

Bebyggelse från 60-70 talet kännetecknas ofta av att parkering lokaliserats till områdets ytterkant för att åstadkomma så bilfria miljöer som möjligt i boendemiljön och detta gäller även för Ryd. Föreslagna lösningar tar delar av P-yta i anspråk men tillför också nya via gatuparkering längs de tre infartsvägarna.

Området är överlag noggrant planerat med väl avvägda relationer mellan hus, gård och gångvägar. Dock är en effekt av repetitionen att det blir svårt att lokalisera sig och skilja platser från varandra. Möjligheten med föreslagen tätare torgbebyggelse vid fyra centrala p-lägen är att skapa skillnader och unika platser i stadsplanen. Möjligheten ökar till att locka affärsidkare och arbetsplatser till de högra punkthusen. 

Nya torg - förtätning av 4 befintliga p-platsområden i områdets mitt
- Punkthus i 7 vån på ena sidan vägen med möjlighet till lokal i del av markplan. Avsaknad av privata uterum kan kompenseras av takterrass väl synlig från håll som ger karaktär åt området. De fyra husen kan variera i färg och material. 
- Stadsradhus med entré från parkering och privat gård på motsatt sida.
- Tillförd gatuparkering på infartsväg

Ny fasad och kransbebyggelse mot fotbollsplaner  
- Lamellhus, 3-spännare ansluter direkt till befintlig bostadslänga med artikulerade högre avslut mot fotbollsplanen. Attraktiva lägen i kanten.
 

Ny port och nytt ansikte utåt
- Lamellhus, 3-spännare vid de tre infarterna till stadsdelen. Placeringen av hus på med varierade höjder etablerar tydliga portar.
Nytt möte mellan stadsdel och skogsparti.  
- Förslag till markköp av kommunen för att möjliggöra trivsammare infartsgata genom stadsradhusmot skogsparti. 

Ny kransbebyggelse mot väster
- Lamellhus, 3-spännare vid de tre infarterna till stadsdelen från väster.