SAMETINGET

 

Plats: Kiruna
Typ: Tävlingsförslag / andrapris
År: 2005
Projektgrupp: Clara Abreau, Ola Broms Wessel, Anna Chavepayre, Klas Ruin, Catarina Santos, Christina Shutrick
Samarbete: aPolis + Spridd
 

Utdrag ur juryutlåtande:
Förslaget \"Stor himmel\" belönas för sin idémässigt spännande och innovativa utformning av en hög tornbyggnad i mycket uttrycksfull träbyggnadsteknik, där diagonala bärverk ger en vacker exteriör och interiör gestaltning. Projektet tolkar något specifikt samiskt i relationen mellan storslagna landskap, enskilda byggnader, centrerade interiör och översätter detta till en modern offentlig byggnad i stadsmiljö. Genom att organisera programmet i höjdled frigörs markyta för en stor park och marknadsplats i söderläge med utblick över Kiruna stad och omgivande landskap. Projektet föreslår ett torn med en öppen planlösning i vertikal riktning - rummen binds samman i vertikalled genom en visuell kontakt som skapas av halvplan mellan de olika programpunkterna.

Byggnaden har limträ i bärande delar i fasad. Trapphuset utföres i massivträ. Som stabiliserande element används de triangelformade elementen i fasaden. Träfasaden kommer med tiden få en skiftande karaktär beroende på utsatthet från skilda väderstreck och vinkeln på fasadelementen. Detta kombineras med rostfria infästningsdetaljer i knutpunkterna - ett guld och silverhus med de samiska färgerna som lyser till i interiören.

Den höga bottenvåningen föreslås vara en egen tempererad klimatzon. Växtlighet som är grön året runt finns i förbindelse med ljusrummet i entréplan. I projektet används växterna också för att minimera de tekniska installationerna och rena luften.