SJ RIKSLEDNINGSCENTRAL

Plats: Stockholm
Typ: Kontorsinredning för SJ's riksledningscentral
År: 2008- 2009
Samarbete: Ifa produktionsutveckling AB, www.ifa.se


Konfiguration för att optimera kontrollrummet för olika arbetssituationer liksom dag- och nattskift. Utformning av nya operatörsbord med tillhörande förvaringsmöbler. Färgsättning, belysning och övrig inredning. Inflyttning/idrifttagning årsskiftet 2008/9.