SOLHÖJDEN

 

Plats: Botkyrka, Stockholm
Typ: Parallellt uppdrag 73 bostäder i gårdshus, radhus och villor
År: 2006
Projektgrupp: Ola Broms Wessel, Anna Chavepayre, Jim Hagelin, Klas Ruin, Christina Shutrick
Beställare: JM
Samarbete: aPolis + Spridd


Med hjälp av murar och gårdshus skapas tydliga uterum av olika karaktär som fungerar som en förlängning av husets interiör. 

Istället för 5 rok skapas en 8 rummare, där de tre sista rummen utgörs av gårdsrum, skogsrum och växthusveranda.

Exploateringsgraden av området är förhållandevis hög samtidigt som ett starkt önskemål om fristående hus framhålls.

Förslaget bygger på en repetition av gårdshusen i ett och två plan där fasaden mot gata framhäver det enskilda huset genom att frontmuren etablerar avskilda entrégårdar. Husen är utformade så att en tydlig skillnad etableras mellan markplan och övervåning där markplanets putsade väggar skapar både de inre och de yttre rummen. Över denna nivå framhävs övervåningarna som självständiga lätta gråa träbyggnader med ett taklandskap som spelar mellan branta korta och långa flacka taklutningar.