spåra staden

 

Typ: Utställning
År: 1998-2000
Projektgrupp: Klas Ruin, Katarina Bonnevier och Simon Häggblom
Projektledare: Helene Broms
Beställare: Riksutställningar

Tematiska och fysiska gestaltningar av utställningståg
Utställningen " Spåra staden", Riksutställningar 1998

Spåra Staden var ett 4 vagnar långt utställningståg från Riksutställningar och SJ i samarbete med Stockholm-Europas Kulturhuvudstad´98 och Svensk Bostadsmässa. Vagn 2 var en tematisk och fysisk gestaltning av det dolda stadsrummet, både som tekniskt försörjande system samt platsen för drömmar om utopier och framtidens stad. Vagn 3, stadsväven var en tematisk och fysisk gestaltning av staden som spelplats för en mångfald av samverkande aktörer, platser och händelser.