STADSBIBLIOTEKET

 

Plats: Stockholm
Typ: Tävlingsförslag för Stadsbiblioteket
År: 2006
Projektgrupp: Ola Broms Wessel, Anna Chavepayre, Jim Hagelin, Cyrille Marlin, Nicole Meyer, Klas Ruin, Christina Shutrick, Pär Sommarström
Samarbete: aPolis + Spridd

Polycentrisk basar ger ny organism

Projektet vill skapa ett nytt bibliotek, en polycentrisk lösning, en basar som integreras i den existerande staden. Förslaget skapar ett stort rum som täcker hela tomten och kopplar sig på Asplunds hus så väl som annexbyggnaderna så att det nya biblioteket blir en ny organism – det existerande huset och det nya huset tillsammans med ett välartikulerat parklandskap.

Rummet som skapas är ett generellt stort horizontalt rum som även kopplar sig till Observatoriekullen. Taket på våningsplanen ansluter till kullen och blir till en förlängning av parken. Delar av huset sticker upp och bildar små paviljonger i parken. Rummet som på en gång är en takterras och en bit av parken ger tillsammans med den föreslagna rulltrappan på östsluttningen liv åt en tidigare lite nyttjad del av parken.


De grundläggande kvaliteterna i förslaget är:Att det skapar ett nytt bibliotek – det nya och gamla tillsammans,Det förstärker den nuvarande relationen mellan bibliotek och stad.Annexbyggnaderna bevaras.Observatoriekullen blir en del av det nya biblioteket och parken kopplas såväl interns som externt till omkringliggande gator. Det öppna tillgängliga biblioteket manifesteras; bibliotekets media kan ses av den förbipasserande, Basardelen på det Asplunds byggnad integreras i projektet.


Projektet har fyra rumsliga kategorier:

  • Existerande byggnader.
  • Gatuplatån – ett kontinuerligt horisontalt rum som binder samman Gyldensgatan och Sveavägen.
  • Den bebodda backen – tre öppna plan som växer samman med kullenParkterrassen – paviljonger i parken.