ÖSTANTILL

Plats: Norrköping
 

Byggnaden innehåller en blandning av kontor, bostäder och publika funktioner. Den möjliggör gemensamma funktioner med hög tillgänglighet och erbjuder en publik takterrass/restaurang med milsvid utsikt och markerar en början på Norrköpings framtida utveckling mot öster och norr.

Förslaget framhäver en nod vid ett centralt bro-möte och etablerar publika torg mot söder samt mot vattnet, introducerar trädgårdar och växtlighet på nya nivåer i staden. Skugga av byggnaden möter vattnet och ej bebyggelse större delen av dagen.

Idén består av två byggnadskroppar varav den lägre håller samma höjd som stenstadens bostadskvarter. Den högre samspelar med andra höga byggnader synliga längs Norrköpings norrvända vattenfasad, Bråvallaverket, Rådhus tornet och Holmens kontor.

Byggnaden är planerad med en rationell byggnadsstruktur.