Stockholm on the move

 


Plats: Färgfabriken, Stockholm
Typ: Utställning
År: 2010-pågående

Stockholm on the Move undersöker och prövar nya idéer och ställer frågor om hur Stockholm utvecklas och formas. Det handlar om att få syn på system och vända på perspektiv. Vad är Stockholm i ett lokal, regionalt eller globalt sammanhang? Hur samspelar infrastruktur, byggande, miljö och kulturliv? Vilket samhälle bygger vi för kommande generationer? 

Stockholm on the Move är ett laboratorium där många aktörer kan mötas i en experimentell miljö, genom utställningar, debatter och seminarier – både i Stockholm och på andra platser i världen.

Stockholm on the Move produceras av Färgfabriken i samarbete med en rad partners.