Svea

Plats: Vigo, Spanien
Typ: Inredning av forskningsfartyget
År: 2018-2019
Beställare: SLU

 
Fakta om fartyget
Längd: 69, 5 m
Bredd: 15,8 m
Djupgående: 5,4 m
Fart: 12 knop
Hytter: 28 enkelhytter


Spridd är ansvariga för inredningen av SLU’s nya undersöknings- och forskningsfartyg Svea, ett av världens modernaste forskningsfartyg. Svea kommer att användas främst för SLU:s och SMHI:s miljöövervakning och marin forskning i Östersjön och Nordsjön som ett led i den nationella miljöövervakningen av vatten runt Sverige. SLU undersöker fiskbestånd med hjälp av trålning och avancerad ekolodning. SMHI genomför utsjöexpeditioner för att studera bl.a. övergödning, syreförhållanden, marin försurning och marin biologi.

Fartyget kommer vara tystgående för att orsaka minimalt med utstrålat buller, en låg miljöpåverkan och erbjuda en bra arbetsmiljö för forskarna ombord.

Byggnationen är påbörjad och fartyget beräknas tas i drift under 2019 som då kommer att vara arbetsplats för nästan 30 expeditionsdeltagare och besättningsmän. Sjöfartsverket kommer att ansvara för fartygets besättning och drift.

Fartyget är designat av Skipsteknisk AS i Norge och byggs av Astilleros Armon Vigo i Spanien. Beräknad leverans är sommar 2019.

Läs mer om Svea