T huset

 

Plats: Nacka
Typ: Villa
År: 2018
Fotograf: Mikael Olsson

T-huset är ett hus för en familj med separat gästlägenhet. Huset utnyttjar hela byggrätten på en brant sluttande tomt i ett äldre villaområde. Utgångspunkten är att skapa ett effektivt hus som använder och utmanar samtidens vanligaste tekniklösningar på en svårbebyggd plats, en typisk byggrätt i ett storstadsnära läge idag. Här finns plats för såväl en äldre rörelsehindrad person som lekande barn och intressanta välfungerande inne- och uterum. Med igenkännbara element och byggnadsteknik skapas en tydlig huskropp som sticker ut och väcker känslor.

Den södervända tomten har branta mossklädda klippor och höga träd. Framför huset ligger en bergsknalle. Så långt det går har träden bevarats och huset reser sig i trädens lövverk. I den smala kroppen placeras kök-vardagsrum så högt som möjligt för utsikt och ljus. För god tillgänglighet och funktion ligger trapphuset i kroppens mitt varifrån alla plan nås. Vid entrén, i nivå med gatan, finns cykelgarage och förråd, på plan 1 återfinns gästlägenheten med en egen separat entré, plan 2 innehåller sov- och bad-/tvättrum och längst upp finns kök, sociala ytor, två sovrum och ett mindre badrum. Terrasser skapas utanför plan 3 och på taket för att få generösa uteplatser trots den branta tomten.

T-formen tillåter en minimal sprängning och det krävs enbart en liten grundläggning i botten. Formen ger en fördelaktig symmetri i konstruktionen som står fristående för sig själv utan infästning. Enbart terrasselementen på baksidan ligger an på berget. En prefabricerad stomme ger en kontrollerad byggprocess. Sandwich-utförandet med formsidan inåt ger möjlighet till en manuellt krattad behandling av fasadytan som visuellt vävs samman med trädens bark. Valet av byggnadsmaterial springer ur det fuktutsatta läget i klippan. Så långt möjligt används exponerade obehandlade material och en enkel tekniknivå som utnyttjar exempelvis husets värmetröghet. Interiören är varmt omhändertagande, de exponerade träytorna står i kontrast till det hårda yttre.