Tingstorget

 

Plats:Tingstorget, Botkyrka
Typ: Markanvisningstävling
År: 2014

 

Bostadshusen formar sig stadslikt med sin varierande höjd kring det stora sammanhängande multifunktionella torget.

I väster är skalan mer intim med hus runt om torget för boende, förskola, gruppboende och bokaler. Målsättning med bokalerna är att  skapa flexibla lokaler mot torget med möjlighet för verksamheter som kompletterar Alby centrum.

Torgets mitt innehåller en blandning av vild och ordnad natur. Bredvid en dagvattendamm, som flyter samman med det intilliggande moränlandskapet, etableras en separat bassäng för plaskbad om sommaren och skridskoåkning om vintern. En liten bro skiljer diskret de två vattenytorna från varandra. 

I öster växer bebyggelsen och domineras av det 24 våningar höga Albytornet. Utsikten breder ut sig mot dalen och området. Torget planeras för idrott och kulturella aktiviteter i dialog med boende och föreningar, som är en viktig del genom hela byggprocessen.

Torgets öppna struktur och belägenhet förstärker kopplingen mellan berget och dalen och gör det möjligt att locka personer från båda områdena, såväl som gäster från det planerade hotellet i Hallunda. En trappa/amfiteater kopplar torget till Albyberget. En möjlig läktare och samlingsplats i söderläge med goda solförhållanden, med bekväma sittplatser. Amfiteaterns mittavsats kan användas som en mindre scen och en del av torget nedanför amfiteatern som en större scen med tillgång till el. Till amfiteatern hör en permanent stålkonstruktion som bär upp ett utfällbart textilt sol- och regnskydd. Från mittavsatsen i trappan nås en lokal i två plan som kan passa för tillexempel ungdomsverksamhet/verkstad/aktivitetslokal i form av Makerspace - se STPLN i Malmö som exempel. Vid amfiteatern finns också en cafélokal i söderläge. Med många aktiviteter på torget ges möjligheter till möten mellan människor och blandade kulturer.

T-banehallen under det höga huset bildar en passage mellan parkeringen och torget som binder samman området i östlig-västlig riktning. I T-banehallen finns kiosk, plats för ytterligare en butik. Lokalerna i direkt anslutning till T-banehallen är flexibla och kan inrymma butiker eller samhällsservice, exempelvis en lokal polisstation. Den i höghuset integrerade T-baneuppgången blir del i att skapa en trygg aktiv social miljö. 

På den översta våningen i det höga huset finns en lokal med rikligt med ljusinsläpp. Denna kan exempelvis inhysa en kombination av café och växthus som är tillgängligt för allmänheten.