TORROX

 

Plats: Malaga
Typ: Parallellt uppdrag, Expressivt radhuskomplex
År: 2005
Projektgrupp: Arkitekterna Clara Abreau, Ola Broms Wessel, Anna Chavepayre, Klas Ruin, Catarina Santos, Christina Shutrick
Samarbete: aPolis + Spridd
 

Projektets har en expressiv karaktär där utsikten över havet är i fokus. Ute- och innerum flätas ihop så att hela entréplanen kan användas som ett stort rum.

En variation av skuggig trädgård, ett gårdsrum som kan inredas som ett rum och soliga terrasser maximerar användandet av varje tomt i förhållande till maximala byggnadsarean.

Avsikten är att bebo hela tomten och integrera ute- och innerum. Huset passar olika livsstilar; familjer med små barn som behöver många rum och möjlighet till avskiljda rum så väl som par som lever ett socialt liv och behöver öppna ytor för bjudningar och liknande.

Den privata karaktären är viktig samtidigt som projektet fullt ut utnyttjar kontakten till havet och möjligheten till ett generöst och varierat utomhusliv.