VILLA JJ

 

Plats: Sollentuna, Stockholm
Typ: Villa i brant södersluttning
År: 2010


Tomten består huvudsakligen av en brant södersluttningen med stora delar berg i dagen med utsikt över ett obebyggt naturområde med höga barrträd. Husets rum och funktioner grupperar sig på tre nivåer och följer bergets form. På den övre nivån etableras ett sammanhängande plan där utvändiga terrasser och uteplatser binds samman med vardagsrum, kök och gästrum. Inre och yttre rum flätas samman på ett lättåtkomligt sätt. Utvändiga trappor förbinder den övre och nedre trädgården och erbjuder en variation av rörelsemönster och platser. Fasad och räcken består av tydligt artikulerade vertikala träribbor som etablerar ett sammanbindande yttre lager avpassat för att lösa den variation av anslutningar som trappor och kuperad terräng för med sig.