Samhället förändras. Positioner i hemmet, på arbetsplatsen och i staden kräver omtolkningar. Etablerade föreställningar om centrum och periferi behöver omformuleras. Spridd etablerades för att delta i detta. 
 

Kontorets delägare har arbetat på olika arkitektkontor i Sverige och Europa och deltagit i undervisning och forskning. Spridds uppdrag återfinns inom ett brett fält från mindre ombyggnader till stadsplanering, från projektering till forskning.