Spridd på Business arena 2017

BA Stockholm 2017.png

Tema: Samhällsbyggnad och infrastruktur

Spridd arbetar med social hållbarhet i framtidens bostadsbyggande. Utmaningen att verkligen hitta nya stadsbyggnadslösningar som ger värden till så många av stadens invånare som möjligt är en nyckelfråga. Kontorets arbete lyfter fram en process där platsens befintliga värden blir en grund för den framtida staden. Ola Broms Wessel diskuterar strategier för stadens förtätning på årets upplaga av Business Arena. 

Mindre detaljer – fler bostäder

Den stora efterfrågan på bostäder innebär också ökade krav på effektiva processer. I ett uppmärksammat projekt har Stockholms stad i utvalda områden i Skärholmen valt att arbeta med större och mer generella detaljplaner. Mindre detaljstyrning i samarbete med så kallade ankarbyggherrar ska öka volymen på bostadsbyggandet. Totalt 15 projekt och 6 300 bostäder ligger i pipeline. Hur ser de olika aktörernas på samarbete och arbetsprocess, har det fungerat som önskat? Utöver bostäder behövs skolor, närservice, mötesplatser och parker med mera. Hur integreras de sociala aspekterna i projektet?

Karin Ahlzén, projektchef, Fokus Skärholmen
Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad
Marcus Svensson, vd, ByggVesta Development AB
Ola Broms Wessel, Spridd Arkitekter
Åsa Öttenius, fastighetsdirektör, Stockholms stad

Moderator: Karin Klingenstierna
Plats: C3, Plan 2

Läs mer om Business arena STHLM 2017

Helt i trä av Spridd på Bo- och samhällsexpo Linköping

Foto:Mikael Olsson

Foto:Mikael Olsson

Spridd har alltsedan starten 2005 i olika projekt undersökt möjligheten att använda trä som alternativ stomme till mer gängse lösningar i stål och betong. Intresset har varit stort men ofta väljer man till slut mer beprövade metoder. 2015 inledde Spridd ett fruktbart samarbete med Moelven vid den genomförda ombyggnaden av Arkdes lokaler på Skeppsholmen. Samarbetet fördes vidare i mötet med projektledaren Christian Wandolf som arbetade med ett hus som skulle pröva träbyggande i ett flerbostadshus. Tillsammans har vi utvecklat huset som nu är en del av Sveriges bo- och samhällsexpo 2017 i Vallastaden, Linköping.

De planmässiga förutsättningarna utnyttjades för att maximera antal kvadratmeter för fastigheten. Planförutsättningarna med en dubbelhög bottenvåning möjliggjorde både entréer direkt från gatan och utkragande loftgångar och balkonger som etablerar en sammanhållen karaktärsstark yttre gördel kring hela byggnadskroppen.

Huset har fyra våningar var av två dubbelhöga med 20 hyreslägenheter. Den dubbelhöga, lilla lägenheten ger stor flexibilitet och möjlighet till många typer av möblering. Med en luftig layout skaps flera rum som trots sin lilla yta känns generösa med direkt utgång till loftgång/balkong och hög rumshöjd.

Huset är byggt med ett pelar-balksystem med utfackningar och inhängda balkonger helt i trä. Lägenheterna har genomgående planlösning och är små och effektiva och nås från gatan eller från loftgången. Konceptet vi tagit fram tillåter en snabb och flexibel byggprocess där loftgången och balkongen monteras i tidigt skede och blir byggnadsställning såväl under byggtiden som för senare fasadunderhåll. Trämaterialet i husets stomme präglar husets uttryck och karaktär och skapar ett varmt och mjukt möte vid husets entréer och uteplatser samtidigt som det ger huset en distinkt karaktär i stadsrummet.

Fakta
Plats: Vallastaden, Linköping
Typ: Flerbostadshus
År: 2016 – pågående byggnation
Beställare: BoPro
Area: 1200 kvm
Foto: Spridd och Eric Claesson

Läs mer om projektet Träloftet

Smarta trähus visas på expot Vallastaden 2017

Trähus med hyresrätter i Vallastaden. Byggherre är BoPro och arkitekter Spridd. Foto: Erik Claesson

Trähus med hyresrätter i Vallastaden. Byggherre är BoPro och arkitekter Spridd. Foto: Erik Claesson

En dryg fjärdedel av bostadshusen i den nya stadsdelen Vallastaden är byggda i trä. Under bo- och samhällsexpot den 2–24 september i Linköping visas exempel på trähuskonstruktioner med oväntade lösningar och koncept. Att så många av husen är byggda i trä beror bland annat på Vallastadsmodellen.

– En bestämd maxhöjd gör det svårare för byggherrar att välja trä som material. Vi har därför inte reglerat husens höjd i antal meter, utan bara antalet tillåtna våningar. Det blir då möjligt att på lika villkor använda trä, ett byggmaterial som kräver dubbelt så höga bjälklag som betongteknik.Vid marktilldelningen har också träbyggnadsteknik gett extra poäng i kvalitetsutvärderingen, förklarar områdesarkitekten Martin Nordahl på Okidoki arkitekter.
Vallastaden är en provkarta över träbyggnad där ett tiotal flerbostadshus byggts med fem nya träbyggnadssystem. Några är passivhus, ett får en stor muralmålning på fasaden och ett tredje är så flexibelt att de boende kan sälja ett rum till grannen och byta plats på balkonger och fönster. Crowdfunding (folkfinansiering) har använts för att realisera ett fyravåningshus av trä. Tillsammans är de exempel på nya möjligheter att konstruera, bygga, bo i och finansiera bostäder.
– I expots branschprogram kommer såväl forskare och branschorganisationer, som näringsliv och arkitekter att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av trähusbyggnation, säger Simon Helmér, vd Linköpingsexpo.

Läs mer Pressmeddelande Vallastaden 2017

Renovering på de boendes villkor

Bild:Botkyrkabyggen

Bild:Botkyrkabyggen

I Fittja har ett pilotprojekt för miljonprogramsrenovering blivit prisbelönt. Fokus låg på att hålla nere kostnaderna, som landade på en 20-procentig hyreshöjning.
– Vi hade en ambitiös dialog med hyresgästerna. Så jobbar ju långt ifrån alla idag, säger Botkyrkabyggens vd Chris Österlund.

När kommunala fastighetsbolaget Botkyrkabyggen skulle påbörja upprustningen av sina miljonprogramsområden gällde det att tänka till. Det skulle handla om många tusen lägenheter, där hyresgästerna behövde bo kvar under renoveringens gång. Det gällde också att inte låta kostnaderna skena iväg, så att boende skulle tvingas flytta.
– Största utmaningen var att få kommunikationen på plats och vända oron, frustration och uppgivenheten som ofta inträffar, säger vd Chris Österlund.

Läs mer Dagtidningen ETC Göteborg

 

Välkommen Hanieh, Aron och Abdallah!

Spridd växer och under våren har vi fått två nya medarbetare och en praktikant.

Hanieh Heidarabadi kommer senast från TEA och har även en deltidstjänst som lärare vid Arkitekturskolan KTH. Hon har kompletterat sin arkitektexamen med studier på Konstfack i Stockholm samt konstakademin i Köpenhamn med fokus på möbeldesign och inredningsarkitektur samt praktiserat på OMA i Rotterdam. Hon har samtidigt varit verksam som designer och producent för egen verksamhet och ArchfilmSthlm, en plattform för utforskande av samtida kopplingar mellan arkitektur, film och samhälle. Just nu medverkar hon i utställningen Nordiskt ljus på Nordiska museet i Stockholm. Hanieh började på Spridd i maj.

Aron genomförde sin arkitektutbildning vid KTH, Universität der Künste i Berlin, samt konstakademin i Köpenhamn. Sedan sin examen i Stockholm våren 2015 har han arbetat på det unga framgångsrika arkitektkontoret Norell/Rodhe där han tillsammans med dem vunnit flera internationella arkitekttävlingar samtidigt som han har bedrivit egen arkitektverksamhet. Aron har även arbetat med tävlingar och tidiga skeden hos Marge arkitekter. Parallellt med dessa engagemang har han sedan sin examen drivit egen verksamhet inom utställningsarkitektur, scenografi och offentlig gestaltning. Aron har även haft uppdrag som gästlärare och kritiker på Konstfack och Arkitekturskolan KTH. Aron började på Spridd i maj.

Abdallah Dahir är arkitekturstudent med kandidatexamen från Kairo och genomför sin praktik på Spridd under 2017. Abdallah inledde sin praktik i februari och har bland annat bidragit i det pågående arbetet med ny moské i Rinkeby.

 

Planuppdrag för Eskilstuna kommun

Skärmavbild 2017-05-02 kl. 16.42.20.png

Spridd arbetar på uppdrag av Eskilstuna kommun med ny detaljplan samt kvalitetsprogram för utbyggnaden av miljonprogramsområdet Årby Norra. Kommunen har högt satta ambitioner om är att forma en ny stadsplan som kompletterar och integrerar ny och befintlig bebyggelse till en sammansatt helhet. Spridd har deltagit från start med urval av byggherrar. 

VÄLKOMMEN PÅ INFLYTTNINGSFEST!

Under året har vi vuxit och nu har vi flyttat in i nya större lokaler på Åsögatan 169. 
Vi ser fram emot att få fira detta med alla våra samarbetspartners och alla våra vänner den 16 juni från kl 17.00 till sent. 

Vi bjuder på sommarmingel med dryck och mat på vår trottoar.

Välkommen!

Spridd skriver ramavtal med modultillverkare

Moshi Safdie, Habitat 67, Montreal

Moshi Safdie, Habitat 67, Montreal

Spridd och Modulhem har inlett ett långsiktigt samarbete med utveckling av ett nytt volym-modulsystem. Med utgångspunkt från en hög nivå av prefabrikation av den enskilda enheten utvecklar vi platsspecifika lösningar och formar den sociala infrastrukturen från lägenheten till grannskapet. 

Ny utformning av St Paulskyrkan

st_paulskyrkan.jpg

Spridd har blivit utvalda av Stockholms Stadsmission att delta i en idétävling om utformning av St Paulskyrkan vid Mariatorget. Stadsmissionen förvärvade kyrkan 2015 och vill skapa ett synligt, gatunära landmärke i hjärtat av Stockholm där människor från olika samhällsarenor kan mötas kring existensiella frågor. Vi är stolta över att få vara med och utforma denna mötesplats som ska förmedla samhällsengagemang, aktivism och andlighet.

JUBILEUMSPARKEN FAS 2

SPRIDD_JUBILEUMSPARKEN_SOCIOD.jpg

Under våren har arbetet fortsatt med Jubileumsparken Fas 2 på uppdrag av Göteborgs stad. Uppdraget inom Fas2 är att stödja det pågående detaljplanearbetet med gestaltning av bebyggelsens möte med parken. Arbetet berör kvarterens möte med Jubileumsparken, utformning av skolkvarteret samt möjligheten att etablera en sociodukt mellan Kville och Jubileumsparken.

Läs mer om Jubileumsparken 2021 Fas 2

Spridd har flyttat!

Efter 12 år l mjölkbutiken på Körsbärsvägen har vi nu flyttat till lokaler att växa i på Åsögatan 169. 
Räkna med kalas till våren! 

Fittja områdesutveckling drar igång

Nu inleds det långsiktiga arbetet med områdesutveckling inom Fittjaprogrammet. Den 17 feb i år signerades ett partneringavtal mellan Botkyrkabyggen, NCC och Spridd för det 10-åriga Fittjaprogrammet.  Utöver renovering av enskilda hus är målet att utveckla det egna beståndet och dess betydelse för att skapa ett tryggare och mer attraktivt offentligt liv i Fittja. Arbetet kommer genomföras i dialog med boende och berörda aktörer i området. Förra veckan återinvigdes dialoglokalen med bl. a en monumental whiteboard med ett flygfoto av Fittja. 

Läs mer om Fittjaprogrammet

Framtidens valv

Med motto Valv har Spridd och ED Bygg deltagit i tävlingen om nytt torg och bebyggelse i stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen i Norrköping. I en tegelarkitektur innehållande en saluhall och ett kombinerat 10 vån bostads- och kontorshus skapar projektet Valv en robust publik ram kring en mångfald av aktiviteter med koppling till historiska förebilder samtidigt som det pekar på en framtid där det offentliga rummet tar allt större del av våra liv. En nytolkning av småskalig handel och torgets och trädgårdens samlingsplats blir ramen för framtidens hållbara leverne med lokal produktion och socialt fokus. Förslaget kom på andra plats.

 

Läs mer om projektet Valv Inre hamnen
Läs artikeln på Fastighets & Bostadsrätt

Vinnare Årets bästa renoveringsprojekt

Vinst_Spridd.jpg

Fittja Peoples Palace tog hem första pris i SABO tävlingen. 

Juryns motivering: "Projektet har på ett innovativt och verklighets anpassat sätt bildat en användbar modell för företagets, och inte minst resten av Sveriges, fortsatta renoveringsprogram för liknande områden. Med boende i centrum har projektet tagit sin utgångspunkt i de boendes förutsättningar och engagemang. I arbetet finns en tillbakablick på miljonprogrammets kvaliteter som företaget har byggt vidare på."

Det prisbelönade pilotprojektet är avslutat och arbetet har inletts med ett tioårigt långt åtagande att tillsammans med NCC renovera samtliga byggnader i Fittja samt utveckla hela stadsdelen. 

Läs mer om projektet Fittja People´s Palace

Spridd på Bostadsforum 2017

Ola Broms Wessel medverkar som talare på årets Bostadsforum 2017 under temat Förädling, utveckling och renovering av bostäder.

Konferensen fokuserar på projektutveckling, affärsförädling och marknadsfrågor. Frågor som tas upp är bostadsproduktion, planering, marknadsanalys, hyror, industriellt byggande, finansiering, produktionskostnader, renovering och nya bostadslösningar.

Tid och plats: 29-30 mars Clarion Hotell Stockholm

Läs mer på Bostadsforum

 

Myndigheter uppmanas gå i bräschen för en relevant arkitektur

Ett tjugotal olika aktörer gör medskick till regeringens proposition om gestaltade livsmiljöer.
– Statliga myndigheter skulle kunna bli mycket bättre på att visa hur arkitekturen gör skillnad i de projekt de själva driver, säger arkitekten Ola Broms Wessel.

I september ska regeringen lämna en proposition om arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer till riksdagen. Målet är en samlad politik för frågorna där kulturministern, bostadsministern och miljöministern jobbar tillsammans.

Utredningen Gestaltad livsmiljö har varit ute på remiss och nu vill regeringen få med sig fler synpunkter i arbetet med propositionen. Ett rundabordssamtal hölls på Kulturdepartementet 7 mars med ett tjugotal inbjudna personer, bland annat från arkitektkontoret Spridd, design- och konstkollektivet Mycket, Hyresgästföreningen, Byggherrarna och Sveriges Arkitekter. Samtliga deltagare hade möjlighet att komma med ett skriftligt medskick till regeringen.

Ola Broms Wessel från Spridd säger att två olika perspektiv lyftes under samtalet där det ena handlade om att utbilda i god arkitektur och lyfta fram det som redan byggts och det andra att hitta nya modeller som kan möta civilsamhällets behov och på så sätt göra arkitekturen relevant, något han själv poängterar.

– Vi berättade om de projekt vi gör i förorten som handlar om att driva ett underifrånperspektiv som modell i planeringssammanhang. Jag tror att man från offentligt håll bör lyfta fram processen och inte bara det enskilda projektet, säger Ola Broms Wessel.

Han anser att de statliga myndigheterna borde bli bättre på att visa hur arkitekturen kan göra skillnad i de projekt de själva driver och att behövs en sammanhållen politik där både den lilla och stora skalan är med.

– Att det saknas idag återspeglas ända ner i dagens plättplanering med osammanhängande svar på stora frågor, säger Ola Broms Wessel.

...

Läs hela artikeln på Arkitekten

Nya medarbetare sökes

Spridd är ett arkitektkontor som arbetar i ett fält mellan forskning och projekt. Fokus är processen vid om- och nybyggnad av miljöer i förändring, från interiörer till stadsdelar. Kontoret har vunnit en serie tävlingar och fått nya projekt inom bostadsbyggande, utställningar, ombyggnad av miljonprogrammet och publika byggnader och behöver därför förstärka teamet med ytterligare tre medarbetare.

Vi söker:

Handläggande arkitekt
Utbildad arkitekt med minst 5 års arbetslivserfarenhet med god gestaltningsförmåga, brett intresse för samhällsanalys och vana att driva projekt. Du har erfarenhet som handläggare inom nyproduktion av flerbostadshus eller projekt av motsvarande komplexitetsgrad. Meriterande är också erfarenhet av projektering i ArchiCAD.

Medverkande arkitekt
Utbildad arkitekt med minst 2 års arbetslivserfarenhet med god gestaltningsförmåga och brett intresse för samhällsanalys. Meriterande är också erfarenhet av projektering i ArchiCAD.

Byggnadsingenjör
Utbildad byggnadsingenjör med minst 5 års arbetslivserfarenhet med stor erfarenhet från byggnadsprojektering.  Meriterande är också erfarenhet av projektering i ArchiCAD.


För ytterligare information kontakta: Klas Ruin på +46 73 35 03 029
Skicka din ansökan, portfolio samt referenslista till: jobb@spridd.se

Nominerat till Årets Bygge 2017

Projektet Fittja People´s Palace på Krögarvägen 2 i Fittja är ett av de nominerade till Årets Bygge 2017. Tävlingen syfte är att lyfta fram exempel på det bästa byggsektorn presterar i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form som färdigställs under året. Totalt 20 projekt är nominerade och den 27 mars 2017 utser juryn segraren.

Läs mer om projektet Fittja People's Palace
Läs mer Årets Bygge 2017

Lyckad renovering med hårda kostnadskrav

Här på Krögarvägen 2 i Fittja har partneringkonceptet dragits till sin spets. 68 lägenheter har renoverats samtidigt som hyresgästerna har bott kvar och det uttalade målet har varit att de ska ha råd att bo kvar även efter renoveringen. Nu nomineras Botkyrkabyggens, NCC:s och Spridds projekt till Årets Bygge 2017 ... 

Läs hela artikeln på Byggindustrin

Fittja People’s Palace nominerat till Årets bästa renoveringsprojekt!

Det är med glädje vi kan offentliggöra att vårt projekt Fittja People’s Palace är ett av tre nominerade projekt till SABO-utmärkelsen ”Årets bästa renoveringsprojekt”.

Renoveringen omfattar en byggnad på Krögarvägen i Fittja med 72 lägenheter med stambyte, energiförbättrande åtgärder och förbättring av gemensamma ytor som genomförts med kvarboende. Avsikten är att utveckla en metod som ska kunna tillämpas på hela Fittja men även andra områden på sikt.

En nyckelfråga i samband med renoveringar är att väga åtgärderna mot hyreshöjningar för de som redan bor i området. Målsättningen är att bevara, återskapa och bygga vidare på det som var bra när området byggdes, laga det som behöver åtgärdas och tillföra kvalitéer som ökar tryggheten i hus och område. För Fittjas del handlar det även om att utveckla hela bostadsområdet och inte bara en renovering av husen.

Spridd och NCC i samarbete vann tävlingen Nordic Built Challenge 2013 och har därefter i ett partneringsamarbete med Botkyrkabyggen genomfört pilotprojektet på Krögarvägen. Vi känner oss stolta över vad vi har åstadkommit och nu återstår att se om juryn blir lika förtjusta i projektet som vi!

Årets bästa renoveringsprojekt!

Läs mer om projektet Fittja People’s Palace