ALBYBERGET

Plats: Alby, Botkyrka
Typ: Utveckling och stadsplanering
År: 2014-

Sedan 2014 har Spridd arbetat med Albybergets utveckling för fastighetsägaren Mitt Alby. Arbetet är ett visionärt helhetsåtagande och siktar mot en utveckling från den lilla till den stora skalan med utgångspunkt i de många kvalitéer som området besitter. Arbetets målsättning är att utveckla landskapet, stråk och byggnader till en tryggare och mer attraktiv miljö för de boende och för nya hyresgäster. 

Mitt Albys långsiktiga och högt ställda mål för området gör arbetet högintressant som ett exempel inom den aktuella debatten om miljonprogrammets framtid. En central utmaning är att åtgärder inom renovering, på-, till- och nybyggnad utförs på ett sätt som leder till en blandning av nya bostäder tillgänglig för personer med olika ekonomiska förutsättningar. Idag har den allt större bostadsbristen i kombination med det höga inflyttningstrycket till Stockholmsregionen justerat marknadens förutsättningar att bygga nytt inom miljonprogrammet. Utmaningen är att på nytt, som under miljonprogrammets dagar, bygga robusta och högkvalitativa bostäder med ett stort inslag av repetition, standardlösningar och rationalitet för att nå en fungerande totalekonomi för såväl fastighetsägare som nya boende.