ÄLGÖ KULTURHUS

 

Plats: Älgö, Nacka
Typ: Kombinerad ateljé och bostad
År:  2005-2010
Area: 259 kvm
Beställare: Konstnär Mikael Richter
Samarbete: Encore och Simon Häggblom
Foto: Malcolm Hanes 

Älgö är ett av många skärgårdsområden i Stockholm som gradvis förvandlas från tidigare fritidsboende till högre grad av permanentboende på nära pendlingsavstånd till Stockholms centrum. 

Den högt belägna platsen med utsikt över stora avstånd är som skapt för ett liv i ”splendid isolation”. Samtidigt önskar beställaren skapa en i hög grad offentlig miljö för socialt och professionellt umgänge. Byggnadens placering och organisation ansluter till den väg som leder upp till tomten. Den utvändiga trappan skapar en stegringen på rörelsen längs vägen som slutar i den takterrassen som spänner över hela huset.

Privatbostaden etableras på plan 2 medan den halvt publika ateljedelen med dubbel takhöjd nås från parkeringen i väster. Husets enskilda rum är minimerade i storlek med direkttillgång, via skjutdörrar, till det större sammanhängande rum som löper från väst till östfasad i 2 plan.

En mindre separat gästatelje etableras på bottenvåningen mot öster. Fasaden föreslår en utformning som möjliggör såväl utställning som förvaring. Ett yttre grönt textilt skikt i 2 lager agerar som ett överstort fångstnät med möjligheten att deformera huskroppen och omsluta/ansluta till omkringliggande vegetation och därigenom etablera kompletterande uterum i stor skala.

De snäva ekonomiska ramarna är en utmaning där förslaget lånar uttryck, material, husform och kvalitéer från det industriella hallbyggandet. 

Projektet genomförs i nära samarbete med beställaren/konstnären Mikael Richter.


För mer info: Mikael Richters kontinuerligt uppdaterade hemsida 
Foto: Malcolm Hanes