Bo.Nu.Då

 


Plats: Arkdes
Titel: Bo.Nu.Då
Utställningsperiod: 16 april 2016 – 8 jan 2017
Curator: Dan Hallemar
Arkitekt: Spridd genom Ola Broms Wessel och Klas Ruin
Fotograf: Pär Eliaeson

Spridd är utställningarkitekter för bostadsuställningen Bo.Nu. Då på Arkdes. Bostadskriser är inget nytt. Större delen av 1900-talet har präglats av återkommande perioder av brist på bostäder. Utställningen skildrar problem och lösningar på bostadskriser från 1917 till idag och vidare in i framtiden. 

I utställningsarkitekturen används ett färdigt pelar-balk system för husbyggnad i trä från Moelven som etablerar en tydlig ram för en väggstruktur av lätta tygväggar som synliggör kraften i byggandets elementära delar; skelettet och beklädnaden.

Utställningen kännetecknas av en genomgående idé att i lager på lager visa fram ritningar, statistik, projektioner, modeller, fullskaleritningar, möbler och berättelser.

Utställningsarkitekturens stabila ramverk ska kunna omvandlas efter utställningens slut till en ny basutställning för Arkdes. Den välkända stora rymden i den gamla exercishallen, platsen för Pontus Hulténs legendariska, ikoniska utställningar på 60-talet, omvandlas till en sekvens av små och stora rum där besökaren kan ta del av olika sidor av det stora ämnesområdet. ArkDes får en ny rumslig struktur som bildar ett centrum som knyter ihop museets olika delar.

Läs mer:

Arkitektur mot krisen i Sydsvenskan
Bo.Nu.Då i Kritik 08/2016