FITTJA PEOPLE´S PAlaCE

 

Plats: Fittja, Stockholm
Typ: Renovering hyresrätter
År: Pilotprojektet Krögarvägen 2, 2013-2016
Beställare: Nordic Innovation, Botkyrkabyggen
Samarbete: NCC

Presentation av projektet som pdf

As preservationists, Spridd productively used the regulatory discourse of preservation to confront the assumed opposition between preservation and architecture, between pastness and contemporaneity. Inventing new monumentalities and values, they reframed or even reinvented architectural projects on which to act-putting, in some sense, preservation to work. On more fundamental level, this restoring of a “public palace” shows the political force of preservation and how it goes beyond guestions of authenticity and materiality to sustainability and resistance.

Thordis Arrhenius från Restoring the public; Fittja people´s palace

 

Fittja People´s Palace var det vinnande förslaget i den svenska delen av Nordic Built Challenge 2013, - en tvärvetenskaplig tävling som frågade efter hållbara, lönsamma och skalbara metoder för renovering av några av de vanligaste byggnadstyperna i Norden. Spridd vann tävlingen tillsammans med NCC, och arbetet med att genomföra pilotprojektet på Krögarvägen 2 avslutades 2016. Pilotprojektet vann första pris i SABO Tävlingen om årets bästa renoveringsprojekt 2017 och blev även nominerat bland 20 projekt till Årets Bygge 2017 där det till slut kom med bland de fem finalisterna.

En grundläggande del av projektet är att ta vara på områdets kvaliteter och utnyttja des potential, och att involvera boende och lokala intressenter i en transparent process. I den pågående dialogen med hyresgästerna har en lokal i bottenvåningen som oväntat stod tom omvandlats till utställningslokal och mötesplats där projektet och den framtida utvecklingen diskuteras med de boende.

Fittja är ett typiskt exempel på den svenska efterkrigstidens välfärdsarkitektur - byggd som ett svar på de samhälleliga ambitionerna om prisvärda bostäder för alla medborgare på 1960- och 70-talet. Idag finns det ett överhängande behov av renovering av dessa områden. Det kommunala fastighetsbolaget Botkyrkabyggen AB efterlyste en metod för att renovera sitt fastighetsbestånd i Fittja som förmår lösa de akuta tekniska problemen utan att driva upp hyresnivåerna, och samtidigt bidrar till områdets långsiktiga utveckling.

Renoveringen omfattade en byggnad på Krögarvägen i Fittja med 72 lägenheter med stambyte, energiförbättrande åtgärder och förbättring av gemensamma ytor som genomfördes med kvarboende. Avsikten var att utveckla en metod tillämpbar för hela området på sikt.
 

Juryutlåtande

Fittja Peoples Palace is the most courageous proposal in the competition. Although not innovative in any classical sense, it does represent a radical departure. The proposers dared to suggest small, but strategic changes. The proposal adhered to the financial parameters established in the programme and thereby satisfied competition objectives. The proposers managed to make the difficult decisions considered compromises.

 

Läs mer

Restoring the public; Fittja people´s palace
Så ska vi rusta upp miljonprogrammen
Samtal runt köksbordet avgörande i nominerad renovering
Renovering på de boendes villkor
Fittja People´s Palace vinner Nordic Built Challenge i Sverige