forskningsstation

Plats: Hökarängen, Stockholm
Typ: Forskningsstation
År: 2018-pågående
Beställare: Konsthall C

Tanken om att skapa en Forskningsstation kopplad till Konsthall C:s verksamhet var en av ursprungsidéerna inom Bomassan.

Under 2015-17 bedrev konsthallen utställningsprogrammet Home Works, som undersökte frågor kring hushållsarbete och hemmets politik. Många av produktionerna inom Home Works handlade om att ge konstnärer möjlighet att vistas i Hökarängen under en längre period för att utveckla projekt i nära koppling till konsthallen och dess närmiljö; något som är både dyrt och fysiskt svårt, i en tid då Stockholm står inför en stor bostadsbrist. Många av konstnärerna var tvungna att bo långt från konsthallen och kunde därmed bara närma sig området genom ett utifrån perspektiv.

Att bygga en forskningsstation i form av en attefallare kom till genom diskussioner mellan Bostadsföreningen Trädgårdsstaden, Hökarängens Stadsdelsråd och Konsthall C. Tanken var att bygga ett konstnärsresidens på en granne till Konsthall C:s bakgård. Tidigt startades ett samarbete med arkitektkontoret Spridd som även var med och utvecklade andra delar inom Bomassan under 2018. Forskningsstationen byggs på en privat tomt i Hökarängen, i samarbete med familjen som bor där. De första åtta åren är byggnaden en satellit till Konsthall C med funktionen att rymma såväl en gästbostad för besökande konstnärer och forskare som tillfällig plats för utställningar inom ramen för programmet med konstnärsresidens. Projektet är ett praktiskt experiment och ett led i Konsthall C:s arbete med att förena konst, stadsplanering och lokal samverkan. Upplåtelseavtalet mellan konsthallen och villaägaren är en helt ny form av juridiskt avtal som löser upp gränsen mellan privatbostaden och en publika institution. Projektet har velat utforska lokala samverkansmodeller, för att belysa hur samarbeten mellan kulturorganisationer och civilsamhället kan vidareutvecklas.

Forskningsstationens form och fasad skiljer sig medvetet från omgivande bebyggelse. Med kvarterets största fönster på fram- och baksida erbjuder den ett möjligt skyltfönster för tillfälliga publika evenemang och fri sikt genom huset ut mot friluftsområdet på andra sidan. Ett mindre stenlagt torg på framsidan etablerar en publik fortsättning till trottoaren och en inbjudande gest mot omgivningen. Skylten i form av ett "C" på taket markerar byggnadens publika roll.