Träloftet

Plats: Vallastaden, Linköping
Typ: Flerbostadshus
År: 2016 – 2017
Beställare: BoPro
Projektledare: Christian Windolf
Stomme: Moelven
Area: 1200 m2
Illustration: Okidoki
Foto: Mikael Olsson
 

Framtidens flerbostadshus kommer i växande utsträckning byggas av trä! 

I Vallastaden kan man nu besöka arkitektkontoret Spridds senaste bostadshus “Träloftet” som svarar på en serie av dagens och framtidens utmaningar inom bostadsbyggande. Vi behöver bygga friska bostäder som är del av vårt kollektiva kretslopp med förnyelsebara material. Tekniken att bygga rationellt med trästomme utvecklas snabbt och är äntligen ett ekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ till stål och betong. Trä som det främsta materialet i vardagens omhändertagande och slitstarka möbler har vi alla erfarenhet av. Stegvis kommer detta även bli en verklighet i våra flerbostadshus. Om Stockholmsutställningen 1930 innebar genombrottet för modernismens nytänkande bostäder så kan Vallastaden i framtiden mycket väl framställas som träarkitekturens genombrott.

Spridd har gått i miljonprogrammets lärorika skola genom ett otal projekt inom renovering, komplettering och nybyggande. Miljonprogrammet gav oss samhällsbyggare hemläxor, brister att rätta till men i ännu högre grad en positiv erfarenhet av behovet av enkla, effektiva och upprepningsbara typlösningar för att nå målet om goda bostäder för en rimlig summa tillgängliga för en bredare allmänhet. Dessa mål är lika aktuella idag som på 60-talet. Målsättningen med ”Träloftet” är att presentera ett möjligt svar på denna samhällsutmaning.

Stadsplanens förutsättningar i Vallastaden utnyttjades för att maximera antal kvadratmeter för fastigheten. Planförutsättningarna med en dubbelhög bottenvåning möjliggjorde både entréer direkt från gatan och utkragande loftgångar och balkonger som etablerar en sammanhållen karaktärsstark yttre gördel kring hela byggnadskroppen. Huset har fyra våningar var av två dubbelhöga med 20 hyreslägenheter. Den dubbelhöga, kompakta lägenheten ger stor flexibilitet och möjlighet till många typer av möblering.

2015 inledde Spridd ett fruktbart samarbete med träleverantören Moelven vid den genomförda ombyggnaden av Arkdes lokaler på Skeppsholmen där ett pelar-balksystem nyttjades. I Träloftet används samma stomsystem med utfackningar och inhängda balkonger helt i trä. Hustypen tillåter en snabb och flexibel byggprocess där loftgången och balkongen monteras i tidigt skede och blir byggnadsställning såväl under byggtiden som för senare fasadunderhåll. Trämaterialet i husets stomme präglar husets uttryck och karaktär och skapar ett varmt och mjukt möte vid husets entréer och uteplatser samtidigt som det ger huset en distinkt karaktär i stadsrummet.

Läs mer
Vallastaden 2017
Smarta trähus visas på expot Vallastaden 2017

Pressmeddelande SV
Pressmeddelande EN

Pressbilder