LIVSFORMER

Plats: Bonniers konsthall, Stockholm
År: 2009
Beställare: Bonniers konsthall
Area: 1200m2
Utställningsperiod: sep-dec 2009
Foto: Mattias Givell, Bonniers Konsthall
 
Utställningen Livsformer på Bonniers Konsthall fokuserade på temat om hur naturen gestaltas i samtidskonsten och samlade elva internationellt verksamma och uppmärksammade konstnärer som skildrade förhållandet mellan natur och kultur, det konstgjorda och det organiska, konsten och landskapet, bla den svenske konstnären Henrik Håkansson.
Spridd bjöds in att för andra gången ansvara för utställningsarkitekturen. En viktig del av arbetet var de sk Solballongerna, solavskärmningar som drevs av solenergi, framtagna i samarbete mellan Spridd och forskaren Peter Kjaerboe från KTH, institutionen för Energiteknik. Solens energi fyller en ballong så att den täcker fönstret i konsthallens södervända fasad. Ballongen agerar som solavskärmning där tyget släpper igenom ljus. När det är molnigt sjunker ballongen ihop och det går att se ut genom fönstret. Genom förändringar av ljusförhållanden, ljudmiljön och ballongernas varierande form blir solens kraft synlig i utställningsrummet. Det blir ett levande och rörligt element som visar på väderförändringar och dygnets växlingar.
 
Installationen bestod av 9 identiska segment avpassade för utrymmet mellan pelarna i fasaden. Solceller driver en fläkt monterad i en smal 4 m lång luftfördelningslåda i vars öppna överkant ballongen är monterad. Ballongen, som behöver vara så lätt som möjligt, är gjord av vit spinnackerduk 35 gram/m2. Tunna nylontrådar, spända mellan lådan och takets underkant, ger form och riktning till den fyllda ballongen. Öppningsventiler i lådan tar hand om övertrycket vid starkt solsken.

Länk till pressklipp i SvD