MÅNGKULTURCENTRUM RINKEBY

 

Plats: Rinkeby, Stockholm
Typ: Publik byggnad
År: 2010-pågående
Beställare: Islamiska Kulturcenter
Area: 3530 kvm

Utvecklingen av handel och kulturliv inom miljonprogrammet återspeglar behoven hos de boende. Efterfrågan och uppfinningsrikedomen är stor. Bottenvåningar och källarlokaler används i allt större utsträckning på annat sätt an vad som ursprungligen avsågs.

Nästa fas i denna stadsutveckling är nybyggnad. Spridd arbetar med ett förslag till Mångkulturcentrum i Rinkeby på uppdrag av Islamiskt Kulturcentrum som drivs till huvudsak av personer med somalisk bakgrund.

I Mångkulturcentrum är entréplanet utformat som en bricka vilandes på kanten ut mot Järvafältet, den bildar ett öppet torg med publika funktioner öppna för allmänheten. Det höga rektangulära moskérummet är placerat på våningen ovanför. Lösa skärmväggar möjliggör den önskvärda flexibilitet som krävs för de skilda funktioner och aktiviteter rummet skall erbjuda. Byggnaden är utformad som en inbjudande plats öppen för allmänheten med restaurang, handel, ungdomsverksamhet, gym, utbildning, bibliotek och vårdlokaler.

Projektet kommer att uppföras på Rinkebysvängen, granne med de välkända loftgångsfasaderna som formar Rinkebys siluett med en makalös utsikt ut över Järvafältet endast 25 meter från E18. För att få en böneriktning mot Mecka har byggnaden fått en i stadsplanen unik geometrisk utformning.