Nyvaket

Plats: Munktellstaden, Eskilstuna
Typ: Flerbostadshus, Parallelluppdrag för Reinhold Gustafsson Förvaltning AB
År: 2017
Area: 5000 m2

 

Runt om i Sverige och i omvärlden omvandlas äldre industribebyggelse för att i stadsnära lägen bereda plats för bostäder, kontorsverksamheter, kulturaktiviteter och rekreation. Ofta återfinns bebyggelsen i direkt anslutning till vatten, lägen som som är mycket attraktiva för ny bostadsbebyggelse. Munktellstaden är ett sådant område med en stor potential. En intressant utmaning i arbetet med kvarteret Nyvaket är att fånga möjligheten att slå en båge mellan den karaksärtstarka industriarkitekturen och vår tids byggda tillägg; att snarare än att tillföra något helt nytt utifrån försöka få det nya att smälta samman och bygga vidare på det som redan byggts. Hur kan ett uttryck, en skala och en materialitet som konstruerades i ett annat sammanhang transformeras till dagens stad och bostadsarkitektur? I arbetet med gestaltningen av kvarteret Nyvaket manifesteras denna utmaning genom att ge en serie byggnadselement i den omgivande industriarkitekturen ett tydligt eko i vårt samtida förslag. 

Detaljplanens förutsättningar anger max 4 vån med en total byggnadshöjd om 15 meter. Huset innehåller tre olika bostadstyper som repeteras våningsvis. Dessa tre staplade typer med tydliga egna kvaliteter drar fördel av sina olika lägen mot gata, mot himmelen och i husets mitt. 

Mezzaninlägenheten på gatunivå inkluderar ett mezzaninplan mot gård, en lösning kontoret prövat i två andra genomförda projekt med stor framgång. Fördelarna, utöver mezzaninplanets kompletterande yta och funktion, är möjligheten att få ett dubbelhögt rum mot gata och en privat trädgård mot gård med väl tilltagen höjd upp till ovanliggande loftgång. Lösningen medger full tillgänglighet direkt från gata där den boende själv kan styra graden av insyn i entrépart samtidigt som stora glasade partier i rummets övre del ger rikligt med ljus in i det dubbelhöga kombinerade kök och vardagsrummet. 

Piano Nobile-lägenhet. Etagelägenheten på plan 1-2 är generöst försedd med balkonger i samtliga rum. I kombination med den stora möblerbara balkongen mot gata blir detta en unik bostad placerad med sitt vardagsrum i det som brukas kallas klassiska piano nobile, läget en våning upp från gatan. Lägenheten nås från den fristående entrébalkongen i trä som även inkluderar privata uteplatser mot gården. 

Atriumlägenhet. På taket arrangeras 4 enplanslägenheter där rummen grupperas kring privata atrium gårdar som ligger på gatusidan samt uteplatser på den indragna entrébalkongen på gårdssidan.

Genom sittvänliga murar intill lägenhetsentréer, huvudentré, gårdsentré och cykelangöring tillför byggnaden på gatunivå en serie publika möbler som understödjer den sociala kontakten i kvarteret. 

Läs mer

Pressmeddelande Sfinx