SATELLIT H

 

Plats: Helsingfors ytterskärgård, Finland
År: 2004
Samarbete: Spridd + Ingå Skärgårdsservice Projektgrupp: Klas Ruin, Elin Strand Ruin, Leo Qvarsebo
Byggmästare: Kari Sontag
Foto: Antonius Van Arkel

Kravet på bebyggelsen bestod dels i att tillfredställa myndigheternas önskan om en byggnad som skulle ´smälta in´ i miljön samt beställarens krav att skapa platser utomhus skyddade från den starka vinden från söder. Valet av satellit som namn refererar delvis till att det fungerar som en andrabostad till stadslägenheten i Helsingfors men är också ett sätt att förskjuta fokus från det enskilda huset till hela ön som bostad. En liten ö i ett hav där klippkanten är den tydligaste gräns som markerar avslut och början för bostaden. Huset är placerat så att det upptar ett segment av den gröna delen mellan klipporna i söder och i norr och agerar därmed som en brygga över och i den smala växtzonen. Huset är organiserat kring en gård som öppnar sig mot kvällsljuset i väster och utsikten i söder. Rummen grupperar sig på ett flertal nivåer i höjd i relation till den kuperade marken vilket ger att det stora sovrummet i husets bakre del ser ut över innergården och den främre delen av huset så att horisonten kan avnjutas liggande i sängen. Den mörka färgsättningen av fasaden är vald för att framhäva de enskilda uterummen och låta övriga huskroppen träda tillbaka i mer ´landskapslikhet´. Terrassgolvet och trapporna är det element som i plan binder samman husets olika delar och klipporna söder och norr om huset. Takkonturen ger en mer sammanhållen yttre kontur, en form och färgvärld som medvetet härmar klipporna och trädens vindformade bakåtlutande position. Ambitionen har varit att ge varje enskilt rum en unik egen karaktär och samtidigt möjliggöra stora genomblickar och synliga sekvenser genom huset och ut i landskapet. Huset är byggt på plats i lösvirke med regelstomme på en kombination av plint och torpar- grund, samtliga snickerier är ritade och tillverkade av lokala hantverkare.


Publicerat i bl.a. DN