VÄV - TREHÖRNINGEN

 

 Plats: Norrköping
Typ: Flerbostadshus
Area: 3475 BTA
Beställare: Norrköpings kommun, ED Bygg
Foto: Mikael Olsson
Arkitekt: Projektet är ett samarbete mellan Spridd och Etat
Pris: Architectural Review Future Project Award
 

I den internationella tävlingen MIPIM Architectural Review Future Project Award har projektet ”Väv” av Spridd och Etat för kvarteret Trehörningen i Norrköping utpekats som vinnare i bostadskategorin. I tävlingen deltar planerade projekt från hela världen och priset lyfter fram särskilt intressanta och kreativa projekt innan de förverkligas. Prisutdelningen skedde på den internationella bygg- och arkitekturmässan MIPIM 2013 i Cannes.

Det är en stor ära för ett arkitektkontor som Spridd att tilldelas detta internationella arkitekturpris. Projektet ”Väv” utpekades redan i november 2012 som vinnare i en markanvisningstävlingen arrangerad av Norrköpings kommun och Sveriges arkitekter. ”Väv” är ett flerbostadshus med kommersiella lokaler i bottenvåningen på en centralt belägen tomt i Norrköpings anrika industrilandskap. Huset är byggt på en tom hörntomt i ett triangulärt stadskvarter i Norrköpings industrilandskap. Med sin utformning skapar huset ett torg i det täta stadslandskapet där tre gator möts. Byggnaderna i området som ursprungligen användes av textilindustrin görs nu gradvis om till kontorslokaler, utbildnings- och kulturinstitutioner och i vissa fall bostäder. ”Väv” är en del av denna stadsförvandling.

Lägenheterna i huset har olika karaktär: i bottenvåningen ligger s k bokaler som kan användas både för småskalig kommersiell verksamhet kombinerat med boende eller t ex. boende med ett ateljérum mot gatan; på de övre planen finns lägenheter av varierande storlek för såväl studenter som äldre och barnfamiljer. På den gemensamma takterrassen kan varje lägenhet ha sin egen odlingslott med utsikt över stadslandskapet.

Förslagets arkitektur tolkar karakteristiska teman i industrilandskapet, så som stora fönster, lokala torn, repetitiv och rationellt organiserad fönstersättning. Byggnadens fasad består av prefabricerade betongelement med en böljande yta som ger fasaden en textil karaktär; glaspartier görs i guldanodiserad aluminium.

Utdrag ur juryutlåtandet från markanvisningstävlingen:
Ett förslag med hög klass som med ett avtryck av vår tids arkitektur ger ett urbant uttryck. Förslaget redovisar en konsekvent sammanhållen byggnad som tar upp värden från Industrilandskapet i en ny och egen tappning och tillför något nytt.

Architectural Review Future Project Award:
Architectural Review är en av de större internationella tidskrifterna. Den prestigefyllda tävlingen MIPIM Architectural Review Future Project Awards startade 2002 och lockar tävlande från hela världen. Tengbom arkitekter är det enda svenska kontoret som tidigare fått priset, då i kategorin Big Urban Projects.

Jury:
Paul Finch: Editorial Director, Architectural Review & Architects' Journal. Roger Zogolovitch: Architect and client, chairman of Solidspace. Dr Sutherland Lyall: Author and critic, former Buildings Editor of the Architects' Journal. Peter Stewart: Architect and planning consultant, Principal, Peter Stewart Consultancy.

Läs mer
The Architectural Review