VÄV - TREHÖRNINGEN

 

 Plats: Norrköping
Typ: Flerbostadshus
Area: 3475 BTA
Beställare: Norrköpings kommun, ED Bygg
Foto: Anders Fredriksén, Erik Törnkvist
Arkitekt: Projektet är ett samarbete mellan Spridd och Etat
Pris: Architectural Review Future Project Award
 

I den internationella tävlingen MIPIM Architectural Review Future Project Award har projektet ”Väv” av Spridd och Etat för kvarteret Trehörningen i Norrköping utpekats som vinnare i bostadskategorin. I tävlingen deltar planerade projekt från hela världen och priset lyfter fram särskilt intressanta och kreativa projekt innan de förverkligas. Prisutdelningen skedde på den internationella bygg- och arkitekturmässan MIPIM 2013 i Cannes.

”Väv” är ett flerbostadshus med kommersiella lokaler i bottenvåningen på en centralt belägen tomt i Norrköpings kuperade och variationsrika industrilandskap. I stadsplanen fullbordar huset det triangulära stadskvarteret och den nya byggnaden blir en framträdande fond till ett intimt torg intill de publika stråk som leder ned mot centrala delar av staden. Byggnaderna i området som ursprungligen användes av textilindustrin har gradvis gjorts om till kontorslokaler, utbildnings- och kulturinstitutioner och i vissa fall bostäder. I den historiska industrimiljön har studenten ersatt arbetaren. ”Väv” är en del av denna stadsomvandling.

Lägenheterna i huset har olika karaktär. I den dubbelhöga bottenvåningen ligger, utöver kommersiella lokaler, bokaler som kan användas både för småskalig kommersiell verksamhet kombinerat med boende eller t ex. boende med ett ateljérum mot gatan. På de övre planen finns lägenheter av varierande storlek för såväl studenter som äldre och barnfamiljer. Taklandskapet erbjuder en sekvens av terrasser på olika nivåer med milsvidd utsikt över Norrköping.   

Förslagets arkitektur slår en båge mellan historien och samtiden och omtolkar en serie karakteristiska teman i industrilandskapet, som stora fönster, lokala torn och en repetitiv och rationellt organiserad fönstersättning. Byggnadens fasad består av prefabricerade utfackningselement av betong med en storskalig böljande yta som fångar ljusets skiftningar och ger fasaden en textil och föränderlig karaktär. Genomgående franska fönster ger rikligt med ljus och är utformade i guldanodiserad aluminium. 

Det centralt publika läget medförde en ambition att skänka stadsrummet och torget en upphöjd känsla av offentlighet, med höga krav på volymhantering och detaljering. I processen från tävlingsvinst till genomförande har ekonomiska ramar, detaljplanens generösa svängrum och intern projektering av bygghandling hos byggherren inneburit förändringar i relation till den ursprungliga intentionen. 

Utdrag ur juryutlåtandet från markanvisningstävlingen:
Ett förslag med hög klass som med ett avtryck av vår tids arkitektur ger ett urbant uttryck. Förslaget redovisar en konsekvent sammanhållen byggnad som tar upp värden från Industrilandskapet i en ny och egen tappning och tillför något nytt.

Architectural Review Future Project Award:
Architectural Review är en av de större internationella tidskrifterna. Den prestigefyllda tävlingen MIPIM Architectural Review Future Project Awards startade 2002 och lockar tävlande från hela världen. Tengbom arkitekter är det enda svenska kontoret som tidigare fått priset, då i kategorin Big Urban Projects.

Jury:
Paul Finch: Editorial Director, Architectural Review & Architects' Journal. Roger Zogolovitch: Architect and client, chairman of Solidspace. Dr Sutherland Lyall: Author and critic, former Buildings Editor of the Architects' Journal. Peter Stewart: Architect and planning consultant, Principal, Peter Stewart Consultancy.

Läs mer
The Architectural Review
Arkitektur nr 7 / 2018
SPRIDD and etat reinterpret sweden's industrial heritage with 'textile' façade

Pressmaterial

Pressmeddelande Prisbelönad bostadsarkitektur i Norrköpings historiska industrilandskap färdigställt

Pressbilder Prisbelönad bostadsarkitektur i Norrköpings historiska industrilandskap färdigställt

Press release Swedish award winning design reinterprets industrial heritage