VILLA NYLUND

 

Plats: Helsingfors skärgård, Finland
Typ: Privata uterum med utsikt över horisonten
År: 2008-2010
Projektgrupp: Solmaz Biek, Ola Broms Wessel, Johan Holkers, Klas Ruin, Elin Strand Ruin och Katarina Sundén
Samarbete: Spridd + Ingå Skärgårdsservice
Byggmästare: Kari Sontag
Foto: Patrik Rastenberger

Huset är beläget på en fredad udde med utsikt mot horisonten och finska viken.

Entréplanet innehåller en sekvens av rum för umgänge där utvändiga och invändiga rum flätas in i varandra. Entrén sker genom en utvändig spaljé där hall och klädförvaring är en från vind och regn skyddad utomhusmiljö.

En vindskyddad matplats under tak öppnar sig för utsikten mot havet i öster och belyses genom en spaljé av kvällssolen från väster. Från det övre planet och sovrummen filtreras den obrutna utsikten mot horisonten av enstaka karga tallkronor.

Stor hänsyn är tagen till befintliga nivåskillnader i terrängen och ljusförhållanden under skilda tider på dygnet.

Valen av färg, form och material upprättar en medveten dialog med centrala kvalitéer på platsen; de gråa klipporna, tallarnas gyllene stammar och den ständiga närvaron av horisontlinjens delning av himmel och hav.