Utställningsarkitekter för bostadsutställningen Bo. Nu. Då

FullSizeRender.jpeg

Spridd är utställningsarkitekter för utställningen Bo. Nu. Då på Arkdes som öppnar 16 april. 

Bostadskriser är inget nytt. Större delen av 1900-talet har präglats av återkommande perioder av brist på bostäder. Utställningen skildrar problem och lösningar på bostadskriser från 1917 till idag och vidare in i framtiden. 

Arbetet pågår för fullt på Arkdes med att bygga upp en pelarbalk-stomme  av trä som formar ett ramverk för en utställning som i redovisade lager på lager adderar ritningar, statistik, projektioner, modeller, fullskaleritningar, möbler och berättelser.