Framtidens valv

Med motto Valv har Spridd och ED Bygg deltagit i tävlingen om nytt torg och bebyggelse i stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen i Norrköping. I en tegelarkitektur innehållande en saluhall och ett kombinerat 10 vån bostads- och kontorshus skapar projektet Valv en robust publik ram kring en mångfald av aktiviteter med koppling till historiska förebilder samtidigt som det pekar på en framtid där det offentliga rummet tar allt större del av våra liv. En nytolkning av småskalig handel och torgets och trädgårdens samlingsplats blir ramen för framtidens hållbara leverne med lokal produktion och socialt fokus. Förslaget kom på andra plats.

 

Läs mer om projektet Valv Inre hamnen
Läs artikeln på Fastighets & Bostadsrätt

Vinnare Årets bästa renoveringsprojekt

Vinst_Spridd.jpg

Fittja Peoples Palace tog hem första pris i SABO tävlingen. 

Juryns motivering: "Projektet har på ett innovativt och verklighets anpassat sätt bildat en användbar modell för företagets, och inte minst resten av Sveriges, fortsatta renoveringsprogram för liknande områden. Med boende i centrum har projektet tagit sin utgångspunkt i de boendes förutsättningar och engagemang. I arbetet finns en tillbakablick på miljonprogrammets kvaliteter som företaget har byggt vidare på."

Det prisbelönade pilotprojektet är avslutat och arbetet har inletts med ett tioårigt långt åtagande att tillsammans med NCC renovera samtliga byggnader i Fittja samt utveckla hela stadsdelen. 

Läs mer om projektet Fittja People´s Palace

Spridd på Bostadsforum 2017

Ola Broms Wessel medverkar som talare på årets Bostadsforum 2017 under temat Förädling, utveckling och renovering av bostäder.

Konferensen fokuserar på projektutveckling, affärsförädling och marknadsfrågor. Frågor som tas upp är bostadsproduktion, planering, marknadsanalys, hyror, industriellt byggande, finansiering, produktionskostnader, renovering och nya bostadslösningar.

Tid och plats: 29-30 mars Clarion Hotell Stockholm

Läs mer på Bostadsforum

 

Myndigheter uppmanas gå i bräschen för en relevant arkitektur

Ett tjugotal olika aktörer gör medskick till regeringens proposition om gestaltade livsmiljöer.
– Statliga myndigheter skulle kunna bli mycket bättre på att visa hur arkitekturen gör skillnad i de projekt de själva driver, säger arkitekten Ola Broms Wessel.

I september ska regeringen lämna en proposition om arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer till riksdagen. Målet är en samlad politik för frågorna där kulturministern, bostadsministern och miljöministern jobbar tillsammans.

Utredningen Gestaltad livsmiljö har varit ute på remiss och nu vill regeringen få med sig fler synpunkter i arbetet med propositionen. Ett rundabordssamtal hölls på Kulturdepartementet 7 mars med ett tjugotal inbjudna personer, bland annat från arkitektkontoret Spridd, design- och konstkollektivet Mycket, Hyresgästföreningen, Byggherrarna och Sveriges Arkitekter. Samtliga deltagare hade möjlighet att komma med ett skriftligt medskick till regeringen.

Ola Broms Wessel från Spridd säger att två olika perspektiv lyftes under samtalet där det ena handlade om att utbilda i god arkitektur och lyfta fram det som redan byggts och det andra att hitta nya modeller som kan möta civilsamhällets behov och på så sätt göra arkitekturen relevant, något han själv poängterar.

– Vi berättade om de projekt vi gör i förorten som handlar om att driva ett underifrånperspektiv som modell i planeringssammanhang. Jag tror att man från offentligt håll bör lyfta fram processen och inte bara det enskilda projektet, säger Ola Broms Wessel.

Han anser att de statliga myndigheterna borde bli bättre på att visa hur arkitekturen kan göra skillnad i de projekt de själva driver och att behövs en sammanhållen politik där både den lilla och stora skalan är med.

– Att det saknas idag återspeglas ända ner i dagens plättplanering med osammanhängande svar på stora frågor, säger Ola Broms Wessel.

...

Läs hela artikeln på Arkitekten

Nya medarbetare sökes

Spridd är ett arkitektkontor som arbetar i ett fält mellan forskning och projekt. Fokus är processen vid om- och nybyggnad av miljöer i förändring, från interiörer till stadsdelar. Kontoret har vunnit en serie tävlingar och fått nya projekt inom bostadsbyggande, utställningar, ombyggnad av miljonprogrammet och publika byggnader och behöver därför förstärka teamet med ytterligare tre medarbetare.

Vi söker:

Handläggande arkitekt
Utbildad arkitekt med minst 5 års arbetslivserfarenhet med god gestaltningsförmåga, brett intresse för samhällsanalys och vana att driva projekt. Du har erfarenhet som handläggare inom nyproduktion av flerbostadshus eller projekt av motsvarande komplexitetsgrad. Meriterande är också erfarenhet av projektering i ArchiCAD.

Medverkande arkitekt
Utbildad arkitekt med minst 2 års arbetslivserfarenhet med god gestaltningsförmåga och brett intresse för samhällsanalys. Meriterande är också erfarenhet av projektering i ArchiCAD.

Byggnadsingenjör
Utbildad byggnadsingenjör med minst 5 års arbetslivserfarenhet med stor erfarenhet från byggnadsprojektering.  Meriterande är också erfarenhet av projektering i ArchiCAD.


För ytterligare information kontakta: Klas Ruin på +46 73 35 03 029
Skicka din ansökan, portfolio samt referenslista till: jobb@spridd.se

Nominerat till Årets Bygge 2017

Projektet Fittja People´s Palace på Krögarvägen 2 i Fittja är ett av de nominerade till Årets Bygge 2017. Tävlingen syfte är att lyfta fram exempel på det bästa byggsektorn presterar i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form som färdigställs under året. Totalt 20 projekt är nominerade och den 27 mars 2017 utser juryn segraren.

Läs mer om projektet Fittja People's Palace
Läs mer Årets Bygge 2017

Lyckad renovering med hårda kostnadskrav

Här på Krögarvägen 2 i Fittja har partneringkonceptet dragits till sin spets. 68 lägenheter har renoverats samtidigt som hyresgästerna har bott kvar och det uttalade målet har varit att de ska ha råd att bo kvar även efter renoveringen. Nu nomineras Botkyrkabyggens, NCC:s och Spridds projekt till Årets Bygge 2017 ... 

Läs hela artikeln på Byggindustrin

Fittja People’s Palace nominerat till Årets bästa renoveringsprojekt!

Det är med glädje vi kan offentliggöra att vårt projekt Fittja People’s Palace är ett av tre nominerade projekt till SABO-utmärkelsen ”Årets bästa renoveringsprojekt”.

Renoveringen omfattar en byggnad på Krögarvägen i Fittja med 72 lägenheter med stambyte, energiförbättrande åtgärder och förbättring av gemensamma ytor som genomförts med kvarboende. Avsikten är att utveckla en metod som ska kunna tillämpas på hela Fittja men även andra områden på sikt.

En nyckelfråga i samband med renoveringar är att väga åtgärderna mot hyreshöjningar för de som redan bor i området. Målsättningen är att bevara, återskapa och bygga vidare på det som var bra när området byggdes, laga det som behöver åtgärdas och tillföra kvalitéer som ökar tryggheten i hus och område. För Fittjas del handlar det även om att utveckla hela bostadsområdet och inte bara en renovering av husen.

Spridd och NCC i samarbete vann tävlingen Nordic Built Challenge 2013 och har därefter i ett partneringsamarbete med Botkyrkabyggen genomfört pilotprojektet på Krögarvägen. Vi känner oss stolta över vad vi har åstadkommit och nu återstår att se om juryn blir lika förtjusta i projektet som vi!

Årets bästa renoveringsprojekt!

Läs mer om projektet Fittja People’s Palace

Spridd på Stockholm Furniture Fair 2017

Ola Broms Wessel deltar i paneldebatten Bakom tapeterna – hur bygger vi Sveriges framtid?
I Sverige byggs fler bostäder än på mycket länge – men med vilken byggnadsmässig kvalitet bygger vi egentligen vår framtid? 
I Växjö har Spridd Arkitekter ritat ett helt kvarter inspirerat av 1890-talet och den tidens hantverksmässiga byggande. Bland unga arkitekter är intresset för hantverk, gedigna material och robusta hus stort. Men det industriella bostadsbyggandet av idag pekar åt motsatt håll. Arkitekten Erik Stenberg, som forskat om 1960- och -70-talens miljonprogram, brukar hävda att det kritiserade miljonprogrammet var bättre rent byggnadstekniskt än det mesta som byggs i dag. Hur kan vi öka livslängden på dagens bostadsbyggande? Kan det spirande träbyggandet vara ett framtidshopp? 

Gäster: Ola Broms, Spridd Arkitekter, Erik Stenberg, arkitekt, professor och forskare på KTH, Anna Nilsson, Nilsson Rahm, Erik Kolman Janouch, Kolman Boye Arkitekter
Moderator: Annica Kvint & Julia Svensson, tidskriften Arkitektur

Tid: 2017-02-09 10:30 - 11:20
Plats: Lokal C18:35 Scenen

Läs mer Stockholm Furniture Fair

Spridd önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

2016 har gått i byggandets tecken. Vi ser tillbaka på ett år där idéer som utvecklats under många år materialiseras i flera pågående byggnationer som blir färdigställda under 2017. 
Under året har vi vuxit som kontor och i februari flyttar vi in i nya större lokaler på Åsögatan 169. Vårt arbete med bostadsbyggande och stadsplanering som pågått länge uttrycker sig i projekt, forskning, utställningar och publikationer.

Centrala projekt som kommer färdigställas under 2017 är bland annat det prisbelönade bostadshuset Väv i Norrköping, kv Initiativet 1, ett flerbostadshus helt i trä i Vallastaden till Linköping Bo 2017, fortsatt arbete i Frihamnen i Göteborg och utvecklingen av en moské i Rinkeby. Pilotprojektet Fittja Peoples´s Palace för Botkyrkabyggen är nu färdigställt och tillsammans med NCC har vi fått ramavtal för att utveckla hela Fittja och i grannstadsdelen Alby fortsätter samarbetet med Mitt Alby med utvecklingen av Albyberget.  

För er som ännu inte sett bostadsutställningen Bo.Nu.Då på Arkdes finns det en sista chans fram t.o.m 14 januari.

Vi riktar ett stort tack till alla samarbetspartners, uppdragsgivare och vänner och ser fram emot 2017 tillsammans.

TRÄLOFTET

Initiativet1_Render_Spridd.jpeg

Spridd har alltsedan starten 2005 i olika projekt undersökt möjligheten att använda trä som alternativ stomme till mer gängse lösningar i stål och betong. Intresset har varit stort men av olika skäl tenderar uppdragsgivare till slut att välja mer beprövade metoder. 2015 inledde Spridd ett fruktbart samarbete med Moelven vid den genomförda ombyggnaden av Arkdes lokaler på Skeppsholmen. Samarbetet fördes vidare i mötet med projektledaren Christian Wandolf som arbetade med ett hus som skulle pröva träbyggande i ett flerbostadshus. Tillsammans har vi utvecklat huset som nu byggs som del av Sveriges bo- och samhällsexpo 2017 i Vallastaden, Linköping. 

De planmässiga förutsättningarna utnyttjades för att maximera antal kvadratmeter för fastigheten. Planförutsättningarna med en dubbelhög bottenvåning möjliggjorde utkragande loftgångar och balkonger av trä som etablerar en sammanhållen karaktärsstark yttre gördel kring hela byggnadskroppen. 

Huset har fyra våningar var av två dubbelhöga med 20 hyreslägenheter och utförs i ett pelar-balksystem med utfackningar i trä. Lägenheterna är små och effektiva och nås från gatan eller från loftgången. 


Mer om projektet Träloftet

Feministisk och hållbar stadsplanering

28 – 29 november arrangerar Dome of Visions, Elin Strand Ruin och NCC ett feministiskt stadsplaneringsseminarium. Under dessa två dagar föreläser och debatterar forskare, praktiker, journalister, arkitekter, konstnärer, planerare, beställare och boende kring sociala frågor inom arkitekturen. Är det möjligt att inom den feministiska planeringen utveckla metoder som involverar de boende för att sedan överföra metoderna till en mer konventionell stadsplanering?

Astrid Linnér på Spridd är en av talarna och presenterar bl.a. Spridds arbete med Jubileumsparken i Göteborg, vårt nya projekt tillsammans med Konsthall C i Hökarängen och hur vi utvecklar en metod för hållbar stadsplanering.

Välkommen Jakob!

11.jpg

Jakob genomförde sin arkitektutbildning vid KTH, Architectural Association i London, samt konstakademin i Köpenhamn. Sedan sin examen i Stockholm våren 2014 har han studerat vidare konst och arkitektur på post graduate-nivå vid Kungliga konsthögskolan, samtidigt som han har bedrivit egen arkitektverksamhet. Jakob har arbetat i olika skalor, såsom med projekt inom gränsfältet mellan konst och arkitektur i Detroit och Kapstaden, samt bostadsprojekt inom Stockholmsområdet. Han har bedrivit ett längre engagemang i Fittja, som har lett till flertalet utställningar för Botkyrka konsthall, där materialet blivit till underlag för utvecklingsarbete för aktörer såsom Botkyrkabyggen samt kommunen. Han har även projekterat nya bostadsområden för Origo arkitekter, före detta Höijer-Ljungqvist, som en gång i tiden var arkitekterna som ritade Fittja. Genom sin erfarenhet från både konst- och arkitekturvärlden har Jakob arbetat med flertalet utställningar, både som arkitekt och konstnär, samt scenografi och offentlig gestaltning. 

Spridd är inne i en växande fas och lägger ned stor energi på att hitta de rätta personerna för att ta sig an de större projekt kontoret nu arbetar med. Medvetet har vi letat efter personer som delar vårt intresse för arkitekturen som en social konst, en profession som förenar teknik, konst och politik. Med Jakob med i gänget har vi ytterligare en person med det breda register som krävs för att ta sig an dessa utmaningar.

Välkommen Jakob!

 

Renovering från insidan - Spridd på jakt efter miljonprogrammets DNA

NCC med Spridd som programarkitekt har vunnit upphandlingen för renovering av hela Botkyrkabyggens bestånd I Fittja. Området ska nu förnyas utifrån de boendes behov. Ramavtalet löper over 6-8 år och är ett av de större renoveringsavtal som hittills slutits om renovering och förnyelse inom Miljonprogrammet.

Allmännyttan står inför en stor renoveringsutmaning där hundratusentals lägenheter behöver renoveras över hela landet. Ramavtalet med Botkyrkabyggen omfattar upprustning av ett område med 1 300 lägenheter i Fittja, Botkyrka kommun.

Fittja ritades av arkitekterna Höjer och Ljungkvist och stod inflyttningsklart med egen tunnelbanestation 1972 i slänten ner mot Fittja äng och Mälaren. Projektet var för sin tid ett visningsexempel på ny byggnadsteknik med robusta och exklusiva materialval och nya flexibla lösningar för lägenheternas utformning.

Spridd och NCC har tagit fram nya metoder och analysverktyg som tex Miljonprogramsklockan som bryter ner frågeställningen i delar för att motverka efterfrågan på “stora lösningar”. Istället är det många mindre strategiska lösningar som sammantaget möjliggör en genomtänkt och ekonomisk renovering.

En nyckelfråga i samband med renoveringar är att väga åtgärderna mot effekten på hyran för de som redan bor i området. Målsättningen är att bevara och återskapa det som var bra när området byggdes, laga det som behöver åtgärdas och tillföra kvalitéer som ökar tryggheten I hus och område. För Fittjas del handlar det även om att utveckla hela bostadsområdet och inte bara en renovering av husen.

Spridd och NCC i samarbete vann tävlingen Nordic Built Challenge 2013 och har därefter i ett partnering-samarbete med Botkyrkabyggen genomfört pilotprojektet på Krögarvägen 2.

“Vi är väldigt glada över att samarbetet med Spridd nu fortsätter i Fittja. Tillsammans har vi genomfört pilotprojektet och nu ser vi fram emot att ta arbetet vidare med hela Botkyrkabyggens bestånd I Fittja” säger Madeleine Nobs, chef för Hållbar renovering på NCC.

 

Läs mer

NCC: Renovering för folket
Botkyrkabyggen: Renovering av Krögarvägen 2
Beyond construction: Renovera - mycket mer än tätskikt, skruvar och muttrar

Lär mer om projektet:
Fittja People's Palace

Spridd på Göteborgs Stadstriennal – Bokmässan 2016

jubileumsparken nyhet bild 2.jpg

Jubileumsprojektet Göteborgs Stadstriennal skapar öppna forum kring stadsutveckling med lokal och global inspiration. Göteborgs Stad samverkar 2016 med Bokmässan där en stor satsning på temat ”staden” är nytt för i år. 

På Göteborgs Stadstriennal 2016 kommer för första gången gestaltningsförslagen presenteras för den del av Jubileumsparken i Frihamnen som ska vara klar till 2021. På plats finns representanter för Spridd, Topotek1 och Atelier Le Balto som ingår i de tre konsultgrupperna som Göteborgs Stad har anlitat för uppdraget.

- Jubileumsparken 2021
torsdag 22 september 15:00, scen:Staden

Spridd + Lovely Landskap + Studio Elin Strand är ett av de tre internationella team som tom 2021 kommer att arbeta med gestaltning av process och rum i Jubileumsparken. Teamet presenterar och diskuterar förslaget ”Kretsloppsparken" på Göteborgs bokmässa torsdag 22 september 15:00.
Göteborg växer vidare i Frihamnen och staden etablerar Jubileumsparken som blir en ny mötesplats där staden möter vattnet. Processen betonar den gradvisa framväxten, där prototyper testas och där det slutgiltiga resultatet inte är givet.

Medverkande:       Ia Kjellsdotter och Anna Tidefelt, Jubileumsparkens parkråd
                              Klas Ruin, Spridd, Veronique Faucheur, Le Balto, Martin Rein-Cano, Topotek 1
Moderator:            Kristoffer Nilsson, processledare, Jubileumsparken


- Do it yourself
lördag 24 september10:00, scen:Staden

Byggemenskaper är ett sätt att bygga som börjar i medborgarnas egen vilja att driva bostadsprojekt. I en byggemenskap går människor ihop och planerar, låter bygga och använder ett hus. I boken Byggemenskaper - handbok om att bygga tillsammans spikar författarna upp ett manifest för vad byggemenskaper kan innebära för medborgare men också för staden.
Denna presentation är i samband med lansering av nya boken Byggemenskaper- handbok om att bygga tillsammans utgiven av Arkitektur förlag i samarbete med Spridd.

Medverkande:        Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborg, och Pernilla Ottosson,  
                               Byggemenskapledare Inobi
Moderator:             Ola Broms Wessel, Spridd redaktör för boken Byggemenskaper

Se program för Göteborgs Stadstriennal

 

Spridd på Business Arena 2016

Framtidens bostadssamhälle
Föreläsare: Ola Broms Wessel, grundare, vd, arkitekt SAR/MSA

Socialt och grönt så klart men hur definierar vi egentligen en långsiktigt hållbar stad? Bostadsbehovet är skriande på alla nivåer på samhällsskalan och då vill man gärna skynda. Inget nytt miljonprogram skanderas dock av de flesta men hur tar man rätt beslut när byggtakten ändå förväntas nosa på nivåerna under 60- och 70-talet. Det finns också sociala utmaningar när gammalt och nytt ska stå sida vid sida och centrum och periferi länkas samman. Om vi för en stund bortser från frågor som hyresnivåer, reavinstskatter, markpriser med mera och i lite friare form utgår från ett Sverige där alla ska känna sig välkomna, hur ska vi resonera i planering och utformning av våra bostadsområden? Thomas Mores Utopia är trots namnet kanske inget att sträva efter, men hur skulle vår egen bostadsutopi kunna se ut?

Tema: Bostad
Moderator: Anna Bellman
Expertkommentator: Stefan Attefall, tidigare civil- och bostadsminister
Plats: Seminarium 3

Läs mer om Business arena STHLM 2016

 

Bokrelease – Byggemenskaper

bygg_original1_omslag.gif
Byggemenskaper_5-08_150dpi OBW 11.jpg
Byggemenskaper_5-08_150dpi OBW 26.jpg

Spridd + Arkitektur förlag är stolta att meddela att boken Byggemenskaper kommer att lanseras på Göteborgs bokmässa 2016, lördag 24 september 10:00.

 

Event: Bokmässan Göteborg
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborg, Pernilla Ottosson, Byggemenskapledare Inobi
Moderator: Ola Broms Wessel, redaktör för boken Byggemenskaper

 

Hur ska människor kunna få mer makt över utformningen av sitt boende och hur kan vi öka mångfalden av byggprojekt i staden? Byggemenskaper är ett svar på detta som kan ge både billigare, effektivare och miljösmartare boendealternativ. En byggemenskap är alltså en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Genom att vara med i en byggemenskap och delta i alla de processer som det inbegriper, får gruppen en ökad kunskap och engagemang i många av samhällsbyggets grundläggande frågor. Det här är något som skett på många håll i andra länder och blivit en naturlig del av stadsbyggandet, ett sätt att vara med och bygga ett drömboende inte bara till sig själv utan också till och tillsammans med andra.

I boken hörs röster som beskriver vad byggemenskaper kan innebära för enskilda medborgare men också för staden. Det ges även en historisk bakgrund och nutida exempel från föregångslandet Tyskland. Dessutom presenteras svenska projekt, till exempel: Urbana villor i Malmö, Kumlet på Brännö, ekobyn i Kärrtorp och kollektivhuset Färdknäppen på Södermalm i Stockholm.

Boken kommer att finnas i Malmö den 30 september på Stadsarkitektdagen och i Stockholm senare under hösten.

 

Byggemenskaper: Ola Broms Wessel och Hasse Hedstreöm (red.)
Språk: Svenska
Formgivare: Martin Frostner
Förlag: Arkitektur
ISBN: 978-91-86050-96-2

Vad kan en Attefall?

villa h2.jpg

Den befintliga villan i tegel från 50-talet är placerad på en brant södersluttning med utsikt över Värtan. Utbyggnad av hus och tomt sker i tre etapper. Den första etappen är en mindre bostad (attefall) mot vägen som i sin gestaltning ansluter till huvudbyggnaden samt möjliggör en förstoring av tomten i söder med generösa stenlagda terrasser på byggnadens tak och nya stenlagda trappor i bergslandskapet. 

Mer om projektet Villa H

 

Pågående byggnation i Norrköping

Bostadshuset ”Väv” utpekades i november 2012 som vinnare i en markanvisningstävlingen arrangerad av Norrköpings kommun och tilldelades 2013 första pris i Architectural Review Future Project Award inom kategorin flerbostadshus. Huset byggs på en hörntomt i ett triangulärt stadskvarter i Norrköpings industrilandskap. Med sin utformning skapar huset ett torg i det täta stadslandskapet där tre gator möts.
Bygget är nu igång och stommen rest. 

Mer om projektet Väv Trehörningen