Välkommen Hanieh, Aron och Abdallah!

Spridd växer och under våren har vi fått två nya medarbetare och en praktikant.

Hanieh Heidarabadi kommer senast från TEA och har även en deltidstjänst som lärare vid Arkitekturskolan KTH. Hon har kompletterat sin arkitektexamen med studier på Konstfack i Stockholm samt konstakademin i Köpenhamn med fokus på möbeldesign och inredningsarkitektur samt praktiserat på OMA i Rotterdam. Hon har samtidigt varit verksam som designer och producent för egen verksamhet och ArchfilmSthlm, en plattform för utforskande av samtida kopplingar mellan arkitektur, film och samhälle. Just nu medverkar hon i utställningen Nordiskt ljus på Nordiska museet i Stockholm. Hanieh började på Spridd i maj.

Aron genomförde sin arkitektutbildning vid KTH, Universität der Künste i Berlin, samt konstakademin i Köpenhamn. Sedan sin examen i Stockholm våren 2015 har han arbetat på det unga framgångsrika arkitektkontoret Norell/Rodhe där han tillsammans med dem vunnit flera internationella arkitekttävlingar samtidigt som han har bedrivit egen arkitektverksamhet. Aron har även arbetat med tävlingar och tidiga skeden hos Marge arkitekter. Parallellt med dessa engagemang har han sedan sin examen drivit egen verksamhet inom utställningsarkitektur, scenografi och offentlig gestaltning. Aron har även haft uppdrag som gästlärare och kritiker på Konstfack och Arkitekturskolan KTH. Aron började på Spridd i maj.

Abdallah Dahir är arkitekturstudent med kandidatexamen från Kairo och genomför sin praktik på Spridd under 2017. Abdallah inledde sin praktik i februari och har bland annat bidragit i det pågående arbetet med ny moské i Rinkeby.

 

Planuppdrag för Eskilstuna kommun

Skärmavbild 2017-05-02 kl. 16.42.20.png

Spridd arbetar på uppdrag av Eskilstuna kommun med ny detaljplan samt kvalitetsprogram för utbyggnaden av miljonprogramsområdet Årby Norra. Kommunen har högt satta ambitioner om är att forma en ny stadsplan som kompletterar och integrerar ny och befintlig bebyggelse till en sammansatt helhet. Spridd har deltagit från start med urval av byggherrar. 

VÄLKOMMEN PÅ INFLYTTNINGSFEST!

Under året har vi vuxit och nu har vi flyttat in i nya större lokaler på Åsögatan 169. 
Vi ser fram emot att få fira detta med alla våra samarbetspartners och alla våra vänner den 16 juni från kl 17.00 till sent. 

Vi bjuder på sommarmingel med dryck och mat på vår trottoar.

Välkommen!

Spridd skriver ramavtal med modultillverkare

Moshi Safdie, Habitat 67, Montreal

Moshi Safdie, Habitat 67, Montreal

Spridd och Modulhem har inlett ett långsiktigt samarbete med utveckling av ett nytt volym-modulsystem. Med utgångspunkt från en hög nivå av prefabrikation av den enskilda enheten utvecklar vi platsspecifika lösningar och formar den sociala infrastrukturen från lägenheten till grannskapet. 

Ny utformning av St Paulskyrkan

st_paulskyrkan.jpg

Spridd har blivit utvalda av Stockholms Stadsmission att delta i en idétävling om utformning av St Paulskyrkan vid Mariatorget. Stadsmissionen förvärvade kyrkan 2015 och vill skapa ett synligt, gatunära landmärke i hjärtat av Stockholm där människor från olika samhällsarenor kan mötas kring existensiella frågor. Vi är stolta över att få vara med och utforma denna mötesplats som ska förmedla samhällsengagemang, aktivism och andlighet.

JUBILEUMSPARKEN FAS 2

SPRIDD_JUBILEUMSPARKEN_SOCIOD.jpg

Under våren har arbetet fortsatt med Jubileumsparken Fas 2 på uppdrag av Göteborgs stad. Uppdraget inom Fas2 är att stödja det pågående detaljplanearbetet med gestaltning av bebyggelsens möte med parken. Arbetet berör kvarterens möte med Jubileumsparken, utformning av skolkvarteret samt möjligheten att etablera en sociodukt mellan Kville och Jubileumsparken.

Läs mer om Jubileumsparken 2021 Fas 2

Spridd har flyttat!

Efter 12 år l mjölkbutiken på Körsbärsvägen har vi nu flyttat till lokaler att växa i på Åsögatan 169. 
Räkna med kalas till våren! 

Fittja områdesutveckling drar igång

Nu inleds det långsiktiga arbetet med områdesutveckling inom Fittjaprogrammet. Den 17 feb i år signerades ett partneringavtal mellan Botkyrkabyggen, NCC och Spridd för det 10-åriga Fittjaprogrammet.  Utöver renovering av enskilda hus är målet att utveckla det egna beståndet och dess betydelse för att skapa ett tryggare och mer attraktivt offentligt liv i Fittja. Arbetet kommer genomföras i dialog med boende och berörda aktörer i området. Förra veckan återinvigdes dialoglokalen med bl. a en monumental whiteboard med ett flygfoto av Fittja. 

Läs mer om Fittjaprogrammet

Framtidens valv

Med motto Valv har Spridd och ED Bygg deltagit i tävlingen om nytt torg och bebyggelse i stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen i Norrköping. I en tegelarkitektur innehållande en saluhall och ett kombinerat 10 vån bostads- och kontorshus skapar projektet Valv en robust publik ram kring en mångfald av aktiviteter med koppling till historiska förebilder samtidigt som det pekar på en framtid där det offentliga rummet tar allt större del av våra liv. En nytolkning av småskalig handel och torgets och trädgårdens samlingsplats blir ramen för framtidens hållbara leverne med lokal produktion och socialt fokus. Förslaget kom på andra plats.

 

Läs mer om projektet Valv Inre hamnen
Läs artikeln på Fastighets & Bostadsrätt

Vinnare Årets bästa renoveringsprojekt

Vinst_Spridd.jpg

Fittja Peoples Palace tog hem första pris i SABO tävlingen. 

Juryns motivering: "Projektet har på ett innovativt och verklighets anpassat sätt bildat en användbar modell för företagets, och inte minst resten av Sveriges, fortsatta renoveringsprogram för liknande områden. Med boende i centrum har projektet tagit sin utgångspunkt i de boendes förutsättningar och engagemang. I arbetet finns en tillbakablick på miljonprogrammets kvaliteter som företaget har byggt vidare på."

Det prisbelönade pilotprojektet är avslutat och arbetet har inletts med ett tioårigt långt åtagande att tillsammans med NCC renovera samtliga byggnader i Fittja samt utveckla hela stadsdelen. 

Läs mer om projektet Fittja People´s Palace

Spridd på Bostadsforum 2017

Ola Broms Wessel medverkar som talare på årets Bostadsforum 2017 under temat Förädling, utveckling och renovering av bostäder.

Konferensen fokuserar på projektutveckling, affärsförädling och marknadsfrågor. Frågor som tas upp är bostadsproduktion, planering, marknadsanalys, hyror, industriellt byggande, finansiering, produktionskostnader, renovering och nya bostadslösningar.

Tid och plats: 29-30 mars Clarion Hotell Stockholm

Läs mer på Bostadsforum

 

Myndigheter uppmanas gå i bräschen för en relevant arkitektur

Ett tjugotal olika aktörer gör medskick till regeringens proposition om gestaltade livsmiljöer.
– Statliga myndigheter skulle kunna bli mycket bättre på att visa hur arkitekturen gör skillnad i de projekt de själva driver, säger arkitekten Ola Broms Wessel.

I september ska regeringen lämna en proposition om arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer till riksdagen. Målet är en samlad politik för frågorna där kulturministern, bostadsministern och miljöministern jobbar tillsammans.

Utredningen Gestaltad livsmiljö har varit ute på remiss och nu vill regeringen få med sig fler synpunkter i arbetet med propositionen. Ett rundabordssamtal hölls på Kulturdepartementet 7 mars med ett tjugotal inbjudna personer, bland annat från arkitektkontoret Spridd, design- och konstkollektivet Mycket, Hyresgästföreningen, Byggherrarna och Sveriges Arkitekter. Samtliga deltagare hade möjlighet att komma med ett skriftligt medskick till regeringen.

Ola Broms Wessel från Spridd säger att två olika perspektiv lyftes under samtalet där det ena handlade om att utbilda i god arkitektur och lyfta fram det som redan byggts och det andra att hitta nya modeller som kan möta civilsamhällets behov och på så sätt göra arkitekturen relevant, något han själv poängterar.

– Vi berättade om de projekt vi gör i förorten som handlar om att driva ett underifrånperspektiv som modell i planeringssammanhang. Jag tror att man från offentligt håll bör lyfta fram processen och inte bara det enskilda projektet, säger Ola Broms Wessel.

Han anser att de statliga myndigheterna borde bli bättre på att visa hur arkitekturen kan göra skillnad i de projekt de själva driver och att behövs en sammanhållen politik där både den lilla och stora skalan är med.

– Att det saknas idag återspeglas ända ner i dagens plättplanering med osammanhängande svar på stora frågor, säger Ola Broms Wessel.

...

Läs hela artikeln på Arkitekten

Nya medarbetare sökes

Spridd är ett arkitektkontor som arbetar i ett fält mellan forskning och projekt. Fokus är processen vid om- och nybyggnad av miljöer i förändring, från interiörer till stadsdelar. Kontoret har vunnit en serie tävlingar och fått nya projekt inom bostadsbyggande, utställningar, ombyggnad av miljonprogrammet och publika byggnader och behöver därför förstärka teamet med ytterligare tre medarbetare.

Vi söker:

Handläggande arkitekt
Utbildad arkitekt med minst 5 års arbetslivserfarenhet med god gestaltningsförmåga, brett intresse för samhällsanalys och vana att driva projekt. Du har erfarenhet som handläggare inom nyproduktion av flerbostadshus eller projekt av motsvarande komplexitetsgrad. Meriterande är också erfarenhet av projektering i ArchiCAD.

Medverkande arkitekt
Utbildad arkitekt med minst 2 års arbetslivserfarenhet med god gestaltningsförmåga och brett intresse för samhällsanalys. Meriterande är också erfarenhet av projektering i ArchiCAD.

Byggnadsingenjör
Utbildad byggnadsingenjör med minst 5 års arbetslivserfarenhet med stor erfarenhet från byggnadsprojektering.  Meriterande är också erfarenhet av projektering i ArchiCAD.


För ytterligare information kontakta: Klas Ruin på +46 73 35 03 029
Skicka din ansökan, portfolio samt referenslista till: jobb@spridd.se

Nominerat till Årets Bygge 2017

Projektet Fittja People´s Palace på Krögarvägen 2 i Fittja är ett av de nominerade till Årets Bygge 2017. Tävlingen syfte är att lyfta fram exempel på det bästa byggsektorn presterar i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form som färdigställs under året. Totalt 20 projekt är nominerade och den 27 mars 2017 utser juryn segraren.

Läs mer om projektet Fittja People's Palace
Läs mer Årets Bygge 2017

Lyckad renovering med hårda kostnadskrav

Här på Krögarvägen 2 i Fittja har partneringkonceptet dragits till sin spets. 68 lägenheter har renoverats samtidigt som hyresgästerna har bott kvar och det uttalade målet har varit att de ska ha råd att bo kvar även efter renoveringen. Nu nomineras Botkyrkabyggens, NCC:s och Spridds projekt till Årets Bygge 2017 ... 

Läs hela artikeln på Byggindustrin

Fittja People’s Palace nominerat till Årets bästa renoveringsprojekt!

Det är med glädje vi kan offentliggöra att vårt projekt Fittja People’s Palace är ett av tre nominerade projekt till SABO-utmärkelsen ”Årets bästa renoveringsprojekt”.

Renoveringen omfattar en byggnad på Krögarvägen i Fittja med 72 lägenheter med stambyte, energiförbättrande åtgärder och förbättring av gemensamma ytor som genomförts med kvarboende. Avsikten är att utveckla en metod som ska kunna tillämpas på hela Fittja men även andra områden på sikt.

En nyckelfråga i samband med renoveringar är att väga åtgärderna mot hyreshöjningar för de som redan bor i området. Målsättningen är att bevara, återskapa och bygga vidare på det som var bra när området byggdes, laga det som behöver åtgärdas och tillföra kvalitéer som ökar tryggheten i hus och område. För Fittjas del handlar det även om att utveckla hela bostadsområdet och inte bara en renovering av husen.

Spridd och NCC i samarbete vann tävlingen Nordic Built Challenge 2013 och har därefter i ett partneringsamarbete med Botkyrkabyggen genomfört pilotprojektet på Krögarvägen. Vi känner oss stolta över vad vi har åstadkommit och nu återstår att se om juryn blir lika förtjusta i projektet som vi!

Årets bästa renoveringsprojekt!

Läs mer om projektet Fittja People’s Palace

Spridd på Stockholm Furniture Fair 2017

Ola Broms Wessel deltar i paneldebatten Bakom tapeterna – hur bygger vi Sveriges framtid?
I Sverige byggs fler bostäder än på mycket länge – men med vilken byggnadsmässig kvalitet bygger vi egentligen vår framtid? 
I Växjö har Spridd Arkitekter ritat ett helt kvarter inspirerat av 1890-talet och den tidens hantverksmässiga byggande. Bland unga arkitekter är intresset för hantverk, gedigna material och robusta hus stort. Men det industriella bostadsbyggandet av idag pekar åt motsatt håll. Arkitekten Erik Stenberg, som forskat om 1960- och -70-talens miljonprogram, brukar hävda att det kritiserade miljonprogrammet var bättre rent byggnadstekniskt än det mesta som byggs i dag. Hur kan vi öka livslängden på dagens bostadsbyggande? Kan det spirande träbyggandet vara ett framtidshopp? 

Gäster: Ola Broms, Spridd Arkitekter, Erik Stenberg, arkitekt, professor och forskare på KTH, Anna Nilsson, Nilsson Rahm, Erik Kolman Janouch, Kolman Boye Arkitekter
Moderator: Annica Kvint & Julia Svensson, tidskriften Arkitektur

Tid: 2017-02-09 10:30 - 11:20
Plats: Lokal C18:35 Scenen

Läs mer Stockholm Furniture Fair

Spridd önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

2016 har gått i byggandets tecken. Vi ser tillbaka på ett år där idéer som utvecklats under många år materialiseras i flera pågående byggnationer som blir färdigställda under 2017. 
Under året har vi vuxit som kontor och i februari flyttar vi in i nya större lokaler på Åsögatan 169. Vårt arbete med bostadsbyggande och stadsplanering som pågått länge uttrycker sig i projekt, forskning, utställningar och publikationer.

Centrala projekt som kommer färdigställas under 2017 är bland annat det prisbelönade bostadshuset Väv i Norrköping, kv Initiativet 1, ett flerbostadshus helt i trä i Vallastaden till Linköping Bo 2017, fortsatt arbete i Frihamnen i Göteborg och utvecklingen av en moské i Rinkeby. Pilotprojektet Fittja Peoples´s Palace för Botkyrkabyggen är nu färdigställt och tillsammans med NCC har vi fått ramavtal för att utveckla hela Fittja och i grannstadsdelen Alby fortsätter samarbetet med Mitt Alby med utvecklingen av Albyberget.  

För er som ännu inte sett bostadsutställningen Bo.Nu.Då på Arkdes finns det en sista chans fram t.o.m 14 januari.

Vi riktar ett stort tack till alla samarbetspartners, uppdragsgivare och vänner och ser fram emot 2017 tillsammans.

TRÄLOFTET

Initiativet1_Render_Spridd.jpeg

Spridd har alltsedan starten 2005 i olika projekt undersökt möjligheten att använda trä som alternativ stomme till mer gängse lösningar i stål och betong. Intresset har varit stort men av olika skäl tenderar uppdragsgivare till slut att välja mer beprövade metoder. 2015 inledde Spridd ett fruktbart samarbete med Moelven vid den genomförda ombyggnaden av Arkdes lokaler på Skeppsholmen. Samarbetet fördes vidare i mötet med projektledaren Christian Wandolf som arbetade med ett hus som skulle pröva träbyggande i ett flerbostadshus. Tillsammans har vi utvecklat huset som nu byggs som del av Sveriges bo- och samhällsexpo 2017 i Vallastaden, Linköping. 

De planmässiga förutsättningarna utnyttjades för att maximera antal kvadratmeter för fastigheten. Planförutsättningarna med en dubbelhög bottenvåning möjliggjorde utkragande loftgångar och balkonger av trä som etablerar en sammanhållen karaktärsstark yttre gördel kring hela byggnadskroppen. 

Huset har fyra våningar var av två dubbelhöga med 20 hyreslägenheter och utförs i ett pelar-balksystem med utfackningar i trä. Lägenheterna är små och effektiva och nås från gatan eller från loftgången. 


Mer om projektet Träloftet