Välkommen Kim!

Kim.jpg

Kim genomförde sin arkitektutbildning vid LTH samt Architectural Association i London från vilken han tog examen med Honours 2011. Sedan dess har han arbetat på ett flertal internationella kontor i London och Peking. Kim har även arbetat i Sverige med utformningen av en ny kontorslobby för Ahouse i Stockholm tillsammans med Mia Hägg och Habiter Autrement. Kim kommer senast från Lifschutz Davidson Sandilands i London där han arbetade med en masterplan och ny kontorsbyggnad för Winchester Station Approach.

Kim började på Spridd i Maj.


SPRIDDS BIDRAG I TÄVLINGEN OM UNDERJORDISK UTBYGGNAD AV FINLANDS NATIONALMUSEUM

interior 03.jpg

Förslaget med motto Tammi (Eken) lånar sitt namn från den ek som avlägsnas för att ge plats för tornet i den nya museianläggningen.

Likt eken är tornet ett högt, unikt och inbjudande objekt mitt i parken som blir porten till museets nya utställningssalar i underjorden, tillbyggnadens skattkammare. Den underjordiska axiala vandringen i olika nivåer kopplar samman tidigare åtskilda delar av museikomplexet och integrerar gammalt och nytt i en ny helhet väl förgrenad i parklandskapet.

Läs mer om Tammi

Godkänt bygglov för ombyggnad av St Paulskyrkan

Stadsteatern21200x600.jpg

2017 vann Spridd arkitekttävlingen om ombyggnad av St Paulskyrkan för den nya ägaren Stockholms Stadsmission. Projektering pågår och nu har projektet fått godkänt bygglov med planerad byggstart hösten 2020. Stadsteatern har en av sina tillfälliga scener i kyrkan parallellt med att Stadsmissionen driver sin dagliga verksamhet. Spridd har under våren anpassat interiören för teaterns ljud- och ljuskrav med bl.a heltäckande textiler.

Läs mer St Paul

Spridd ritar offentlig byggnad på en privat villatomt

ArtistRes Bild.jpg

På en villatomt i Hökarängens egnahemsområde inleds nu byggnationen av Konsthall C´s nya forskningsstation. 

Byggnaden kommer rymma såväl en gästbostad för besökande konstnärer och forskare som tillfällig plats för utställningar inom ramen för Konsthallens artist residence program. Projektet har formen av ett torg och ett tempel, en liten anläggning med monumentala anspråk. Forskningsstationen är ett praktiskt experiment och ett led i Konsthall C´s arbete med att förena konst, stadsplanering och lokal samverkan. Projektet möjliggörs genom en helt ny kontraktsform mellan en privat och offentlig aktör. Dekorverket bygger. Invigning i augusti 2019. 

Läs mer om projektet Forskningsstation

Stilkriget – vem bestämmer vad som är ful eller vacker arkitektur?

Arkitektur omslag.jpeg

Ola Broms Wessel deltar i Arkitekturs pressfrukost med anledning av tidskriften Arkitekturs nya nummer med tema Stilkriget.

Är de moderna hus som byggs idag fyrkantiga lådor? Skulle dagens nya stadsmiljöer bli vackrare om de hade fasader som liknade hus från 1800-talet? Har arkitekter en särskild smak som skiljer sig från ”folkets”? Eller handlar trivsamma stadsmiljöer om något helt annat? Vem kan ställas till svars när det inte blir bra?

I diskussionen medverkar:
Maria Blom, chefredaktör tidningen Arkitekten.
Ola Broms Wessel, arkitektkontoret Spridd, med anledning av Sigfridshäll och Byggmästaren
Annica Kvint, redaktör tidskriften Arkitektur och kritiker i Dagens Nyheter.
Julia Svensson, chefredaktör tidskriften Arkitektur och kritiker i Dagens Nyheter.

Tid: 25 april kl 8.30.
Plats: Sveriges Arkitekter, Storgatan 41, Stockholm.

Forskningsfartyget Svea invigs i sommar!

IMG_3895.jpg

Svea sjösattes juli 2018 i Vigo, Spanien, beräknad leverans är planerad till sommaren 2019. Spridd har jobbat med inredningen på fartyget.

Läs mer om projektet Svea.

Välkommen Eva!

Eva.jpg

Eva genomförde sin arkitektutbildning på Brno University of Technology i Tjeckien och tog examen våren 2016. Eva kommer senast från Studio PLURAL i Bratislava, Slovakien, där hon bland annat jobbat med restaurering och transformation av Peter Behrens’ synagoga i Zilina till konsthall. Projektet blev bland annat nominerat till Mies Van Der Rohe award 2019. Parallellt med sin tjänst på Spridd studerar hon även på Kungliga konsthögskolans post-masterutbildning Decolonizing Architecture med fokus på migration och kolonialism.

Ola Broms Wessel i panel på Design Week

1_.jpg

Ola Broms Wessel och Spridd deltar i paneldiskussionen The Future of the Past tillsammans med Oana Bogdan, Torleif Falk och Louise Schlyter. Samtalet modereras av Mark Isitt och kommer fokusera på hur samtida arkitektur förhåller sig stilmässigt till sin tid.

Plats: VH:01 - The Design Bar/ The Victoria Hall
Tid: 8 februari kl 13.00- 14.00

Ola Broms Wessel i panel på Arkitektursalongen

no11.jpg

Ola Broms Wessel i panel på Arkitektursalongen med temat "Vad är god arkitektur? Har modernismen kommit in i återvändsgränd? Arkitekternas smak kontra folkets?" 

VÄV presenterat i Arkitektur

Omslag Arkitektur_nr7.jpg

Vi är glada över att bostadshuset VÄV i Norrköpings industrilandskap ges en utförlig presentation i senaste numret av Arkitektur. 

Läs mer om projektet Väv

I Eskilstuna förädlas miljonprogrammet

Arby-Norra.jpg

Spridd har sedan 2016 på uppdrag av Eskilstuna kommun arbetat med ett förslag till utbyggnad av miljonprogramsområdet Årby Norra. Nu har förslaget till ny detaljplan och kvalitetsprogram gått ut på samråd. Stadsplanen integrerar ny och befintlig bebyggelse med övriga staden till en sammanhållen stadsdel som bereder plats för nya hustyper, attraktiva bottenvåningar, generösa parker inom ramen för byggherresamverkan.

Läs mer om projektet Årby Norra

Swedish flying panels

Swedish_Flying_Panels_Sem1_invitation.jpg

Klas Ruin och Ola Broms Wessel deltar i Swedish flying panels, ett seminarium om efterkrigstidens svenska modernistiska bostadsbyggande över nationella, politiska, kulturella och disciplinära gränser. Seminariet hålls inför kommande utställning på ArkDes. Flying Panels är en unik utställning som skildrar utvecklingen av ett utbrett och ökänt byggnadsmaterial: prefabricerade betongpaneler. Den berättar historien om hur betongpanelerna spreds över hela världen under 1900-talet och användes för att bygga bostäder till miljoner människor, inte minst i Sverige.

Läs mer om Spridds arbete med miljonprogrammet.
Läs mer om utställningen Flying Panels.

Spridd öppnar kontor i Malmö

180625 Flygbild Malmökontoret.jpg

Spridd är stolta över att etablera ett nytt kontor i Malmö!
Spridd kommer inledningsvis fokusera på vidareutveckling av kontorets växande uppdrag inom ny- och ombyggnation i känsliga historiska sammanhang.

Den 1 augusti tillträder Nils Sandström som kontorsansvarig på Malmökontoret. Nils är en skicklig arkitekt med rötterna i Malmö som haft en handläggande roll på Stockholmskontoret. Han har ett brett kontaktnät i regionen med fokus på hög hantverkskvalitet och tillsammans kommer vi att driva utvecklingen av Spridd som en innovativ och given samarbetspartner och rådgivare.

Spridd Malmö kommer att slå upp portarna för sitt nya kontor i augusti på Falstebogatan 22 vid Folkets Park i Malmö och dela lokal med Byggnadsvård i Fokus. Vi ser fram emot spännande uppdrag och ett lyckat samarbete i Malmö.

Fältkontoret i Hökarängen

Fältkontoret.jpg

Idag kl 18 är ni alla välkomna till torget i Hökarängen! Grannskapskontoret i Hökarängen och Bomassan återstartar Fältkontoret* för stadsplanering på plats. Spridd, Spacescape och White arkitekter medverkar. Alla som vill vara med och tänka kring hur livet ska gestaltas på Gubbängsfältet, i Gubbängen och i Hökarängen är välkomna. 

*Fältkontoret var Stockholms stads verktyg för stadsförnyelse på 80-talet. Med tjänstemän på plats för att fånga upp ett lokalt perspektiv.
 

Läs mer
www.bomassan.org
facebook: Bomassan

SPRIDD RITAR NY STADSDEL I ENKÖPING

spridd_kryddgarden.jpg

Enköping är en av Sveriges äldsta städer med anor ända från vikingatiden. Efter en omfattande stadsbrand 1799 byggdes staden upp på nytt och fick då sin tydliga rutnätskaraktär , vilket fortfarande utgör den regelrätta innerstaden. Den nya stadsdelen Kryddgården ligger i direkt anslutning till stadskärnan och blir en fortsättning på rutnätet, men anpassar sig till staden speciella karaktär. Enköping, som är Parkernas stad, har ett återkommande motiv med en porös stadsbyggnad, där inre gröna rum utgör en självklar del av stadsbilden och gränsen mellan bebyggelse och park suddas ut. Stadens lugnare tempo gör att man inte behöver stänga in sig på gårdar för att få lugn och ro, utan kvarterens parkrum blir istället en naturlig del av staden. Den nya stadsdelen får ett generöst stort torg, som ligger på en axel med Stortorget och Gustav Adolfstorg. Genom att samla de tre torgen i en tydlig komposition så knyts Enköping samman och dess specifika karaktär fortsätter att växa.

Läs mer om Kryddgården