Ola Broms Wessel i panel på Arkitektursalongen

no11.jpg

Ola Broms Wessel i panel på Arkitektursalongen med temat "Vad är god arkitektur? Har modernismen kommit in i återvändsgränd? Arkitekternas smak kontra folkets?" 

VÄV presenterat i Arkitektur

Omslag Arkitektur_nr7.jpg

Vi är glada över att bostadshuset VÄV i Norrköpings industrilandskap ges en utförlig presentation i senaste numret av Arkitektur. 

Läs mer om projektet Väv

I Eskilstuna förädlas miljonprogrammet

Arby-Norra.jpg

Spridd har sedan 2016 på uppdrag av Eskilstuna kommun arbetat med ett förslag till utbyggnad av miljonprogramsområdet Årby Norra. Nu har förslaget till ny detaljplan och kvalitetsprogram gått ut på samråd. Stadsplanen integrerar ny och befintlig bebyggelse med övriga staden till en sammanhållen stadsdel som bereder plats för nya hustyper, attraktiva bottenvåningar, generösa parker inom ramen för byggherresamverkan.

Läs mer om projektet Årby Norra

Swedish flying panels

Swedish_Flying_Panels_Sem1_invitation.jpg

Klas Ruin och Ola Broms Wessel deltar i Swedish flying panels, ett seminarium om efterkrigstidens svenska modernistiska bostadsbyggande över nationella, politiska, kulturella och disciplinära gränser. Seminariet hålls inför kommande utställning på ArkDes. Flying Panels är en unik utställning som skildrar utvecklingen av ett utbrett och ökänt byggnadsmaterial: prefabricerade betongpaneler. Den berättar historien om hur betongpanelerna spreds över hela världen under 1900-talet och användes för att bygga bostäder till miljoner människor, inte minst i Sverige.

Läs mer om Spridds arbete med miljonprogrammet.
Läs mer om utställningen Flying Panels.

Spridd öppnar kontor i Malmö

180625 Flygbild Malmökontoret.jpg

Spridd är stolta över att etablera ett nytt kontor i Malmö!
Spridd kommer inledningsvis fokusera på vidareutveckling av kontorets växande uppdrag inom ny- och ombyggnation i känsliga historiska sammanhang.

Den 1 augusti tillträder Nils Sandström som kontorsansvarig på Malmökontoret. Nils är en skicklig arkitekt med rötterna i Malmö som haft en handläggande roll på Stockholmskontoret. Han har ett brett kontaktnät i regionen med fokus på hög hantverkskvalitet och tillsammans kommer vi att driva utvecklingen av Spridd som en innovativ och given samarbetspartner och rådgivare.

Spridd Malmö kommer att slå upp portarna för sitt nya kontor i augusti på Falstebogatan 22 vid Folkets Park i Malmö och dela lokal med Byggnadsvård i Fokus. Vi ser fram emot spännande uppdrag och ett lyckat samarbete i Malmö.

Fältkontoret i Hökarängen

Fältkontoret.jpg

Idag kl 18 är ni alla välkomna till torget i Hökarängen! Grannskapskontoret i Hökarängen och Bomassan återstartar Fältkontoret* för stadsplanering på plats. Spridd, Spacescape och White arkitekter medverkar. Alla som vill vara med och tänka kring hur livet ska gestaltas på Gubbängsfältet, i Gubbängen och i Hökarängen är välkomna. 

*Fältkontoret var Stockholms stads verktyg för stadsförnyelse på 80-talet. Med tjänstemän på plats för att fånga upp ett lokalt perspektiv.
 

Läs mer
www.bomassan.org
facebook: Bomassan

SPRIDD RITAR NY STADSDEL I ENKÖPING

spridd_kryddgarden.jpg

Enköping är en av Sveriges äldsta städer med anor ända från vikingatiden. Efter en omfattande stadsbrand 1799 byggdes staden upp på nytt och fick då sin tydliga rutnätskaraktär , vilket fortfarande utgör den regelrätta innerstaden. Den nya stadsdelen Kryddgården ligger i direkt anslutning till stadskärnan och blir en fortsättning på rutnätet, men anpassar sig till staden speciella karaktär. Enköping, som är Parkernas stad, har ett återkommande motiv med en porös stadsbyggnad, där inre gröna rum utgör en självklar del av stadsbilden och gränsen mellan bebyggelse och park suddas ut. Stadens lugnare tempo gör att man inte behöver stänga in sig på gårdar för att få lugn och ro, utan kvarterens parkrum blir istället en naturlig del av staden. Den nya stadsdelen får ett generöst stort torg, som ligger på en axel med Stortorget och Gustav Adolfstorg. Genom att samla de tre torgen i en tydlig komposition så knyts Enköping samman och dess specifika karaktär fortsätter att växa.

Läs mer om Kryddgården

VÄLKOMMEN TILL MIDDAGSBJUDNING #3

Bomassan2.jpg

Tack alla som kom på middagsbjudning #2!

Ikväll torsdag 24/5 är det dags för middagsbjudning#3, den sista denna gång. Det blir gratis mat och samtal om frågor kring förtätningen av söderort. Finns det nya typer av stadsrum? Är du redo att offra Örbyleden för att lösa Stockholms bostadskris?

Samtalsgäster: Jan Ekman, Magdalena Möne, Victor Marx, Lisa Deurell, Christopher Pleym, Marcus Svensson, Martin Rörby, Thorleif Falk, Petter Lindencrona
Moderator: Dan Hallemar

Dagens kockteam: Lokalrätten Mariana Silva Varela
Meny: Vegetariska quesadillas

Konsert med Johan Taube från Hökis Visrum kl.20!
 

Läs mer om Centrumtorget på www.bomassan.org

Facebook Bomassan

 

 

Välkommen till middagsbjudning #2

 Foto: Dana Ozollapa

Foto: Dana Ozollapa

Tack alla som kom på middagsbjudning #1! 

På onsdag är det dags för middagsbjudning #2. Gratis mat och samtal om Stockholms bostadspolitik. Under middagen lyfter vi frågor kring typer av stadsbyggnadsprocesser. Hur bygger vi en stad där alla får plats? Vem har makten över förändringar i staden? Hur tar man makten över stadens utveckling? Hur är konsten ett verktyg i stadsbyggnad?

Samtalsgäster: Louise Modig Hall, Samuel Girma, Annika Enqvist, Lisa Kings, Hugo Röjgård, Apostolis Papakostas, Lars Jilmstad, Stefan Lindberg, Caroline Pehrson och Christofer Blixt, Karin Andersson och Johanna Bratel.

Moderatorer: Marie-Louise Richards och Elin Strand Ruin

Välkomna!

 

Läs mer om Centrumtorget på www.bomassan.org

Facebook Bomassan

Välkommen Sebastian!

sebastian.jpg

Sebastian Ailert är utbildad vid Konstakademien i Köpenhamn där han tog sin Master of Arts på avdelningen Kulturarv, Transformation och Restaurering. Han har också studerat på South East University i Nanjing i Kina och i Stockholm. Han har tidigare arbetat på Lönnqist & Vanamo samt e.l.e Arkitekter i Stockholm med bland annat lärandemiljöer och ombyggnationer. Sebastian har ett speciellt intresse för hur man kan skapa ny arkitektur i tät relation med det existerande. Med anledning av bl.a. det pågående uppdraget med ombyggnad av St Pauls kyrkan för Stockholms Stadsmission har vi fått ett flertal nya projekt inom ett fält som kallas transformationsarkitektur. Med Sebastian förstärker vi kontorets kunskap och förmåga att utveckla detta fält.

VÄLKOMMEN PÅ HEMMAFEST I HÖKARÄNGEN!

180206 Centrumtorget.jpg

Spridd och Bomassan arrangerar CENTRUMTORGET, en hemmafest i Hökarängen 19/5 – 26/5 

Vi bjuder in till ett samtal runt köksbordet. Under några dagar i maj blir det middagsbjudningar, diskussion och utställning på torget i Hökarängen. 

På platsen bygger vi ett långbord och ett tillfälligt kök för matlagning och samtal under v.21 2018. 

Hur bor och lever vi? Hur möts vi? Hur ser våra gemensamma rum ut i staden? Hur skyddar vi medborgarnas intressen i ett stadsbyggande? Bomassan tror på möjligheten att planera en stad utifrån lokalt engagemang och kunskap om platsen. Hur kan politiker, byggare, tjänstemen och arkitekter få del av och faktiskt använda sig av denna lokala kunskapsbank? 

Det finns redan ett starkt engagemang i Söderort och vi vill samla olika användare av staden (boende, affärsidkare, verksamma, entusiaster, politiker, forskare, konstnärer mfl) för ett undersökande samtal om framtidens stad. 

Vi återkommer snart med hela programmet för veckan!

Läs mer om Bomassan

Spridd föreläser i Milano

Politecnico Milano Spridd.jpg

Ola Broms Wessel och Klas Ruin föreläser på Arkitekturskolan i Milano 24/4 om kontorets arbeten inom miljonprogrammet. Under temat HOUSING REGENERATION IN EU presenteras även ombyggnadsprojektet i Kleiburg som fick Mies van Der Rohe priset 2017 och den uppmärksammade ombyggnaden av Park Hill i Sheffield. 

Läs mer om Fittja People´s Palace

Spridd föreläser vid symposiet EXPANDING ARCHITECTURE 21/3

LAS18-klar.jpg

Spridd och Klas Ruin föreläser om kontorets arbete vid EXPANDING ARCHITECTURE Critical Perspectives Acting from Within. Symposiet på Arkitekturskolan i Lund lyfter fram arkitektoniska tolkningar och arkitektoniskt skapande som undersöker icke-ortodoxa metoder. 

 

 

PLATSBESÖK I SPANIEN

Platsbesök-Svea_.jpeg

Spridd och Hanieh Heidarabadi besöker varvet i Vigo där bygget av forskningsfartyget Svea pågår!

Spridd inreder forskningsfartyg

Kollage-Svea.jpg

Spridd har fått inredningsuppdraget för SLU’s nya undersöknings- och forskningsfartyg Svea, ett av världens modernaste forskningsfartyg. Fartyget kommer kunna nyttjas för i stort sett alla typer av marin forskning och är extremt tystgående. Byggnationen är påbörjad och fartyget beräknas tas i drift under 2019.