SPRIDD MALMÖ I DIALOG MED HISTORIEN

191008_nolliplan+entreplan-01.jpeg

Med uppdraget att utveckla kvarteret Sämjan i Sofielund i Malmö för fastighetsägaren Nyfosa får Spridds Malmöfilial möjligheten att utreda hur ett helt industrikvarter från 1910 kan bli ett aktivt nav i en av Malmös mest dynamiska stadsdelar. Bostadshuset VÄV i Norrköpings industrilandskap och transformationen av S:t Paulskyrkan på Södermalm är andra exempel på en växande gren av kontorets projekt som går in i dialog med äldre befintlig bebyggelse.

Läs mer om projektet Sämjan

Forskningsfartyget Svea döpt i Lysekil

Svea dop_Spridd.jpg

Spridds inredning för Sveriges nya oceangående forskningsfartyg, Svea, visades för allmänheten under den officiella namngivnings ceremonin i Lysekil. Interiören är ritad för avancerad forskning och fartyget är arbetsplats för upp till 30 expeditionsdeltagare och besättningsmän, som nu är ute på sin första expedition.

Läs mer om Svea


Restoring the Public

1s_Rethinking-the-social-ach.jpg

From Dust to Gold.

Läs om varför husen på Krögarvägen blivit ett exempel på renovering- och restaurerings projekt som värdigt lyfter fram sin tids materialitet och kulturella värde, i Thordis Arrhenius artikel om Fittja Peoples Palace i publikationen Rethinking the social in Architecture.

Läs artikeln Restoring the Public
Läs mer om projektet Fittja People´s Palace

Välkommen Kim!

Kim.jpg

Kim genomförde sin arkitektutbildning vid LTH samt Architectural Association i London från vilken han tog examen med Honours 2011. Sedan dess har han arbetat på ett flertal internationella kontor i London och Peking. Kim har även arbetat i Sverige med utformningen av en ny kontorslobby för Ahouse i Stockholm tillsammans med Mia Hägg och Habiter Autrement. Kim kommer senast från Lifschutz Davidson Sandilands i London där han arbetade med en masterplan och ny kontorsbyggnad för Winchester Station Approach.

Kim började på Spridd i Maj.


SPRIDDS BIDRAG I TÄVLINGEN OM UNDERJORDISK UTBYGGNAD AV FINLANDS NATIONALMUSEUM

interior 03.jpg

Förslaget med motto Tammi (Eken) lånar sitt namn från den ek som avlägsnas för att ge plats för tornet i den nya museianläggningen.

Likt eken är tornet ett högt, unikt och inbjudande objekt mitt i parken som blir porten till museets nya utställningssalar i underjorden, tillbyggnadens skattkammare. Den underjordiska axiala vandringen i olika nivåer kopplar samman tidigare åtskilda delar av museikomplexet och integrerar gammalt och nytt i en ny helhet väl förgrenad i parklandskapet.

Läs mer om Tammi

Godkänt bygglov för ombyggnad av St Paulskyrkan

Stadsteatern21200x600.jpg

2017 vann Spridd arkitekttävlingen om ombyggnad av St Paulskyrkan för den nya ägaren Stockholms Stadsmission. Projektering pågår och nu har projektet fått godkänt bygglov med planerad byggstart hösten 2020. Stadsteatern har en av sina tillfälliga scener i kyrkan parallellt med att Stadsmissionen driver sin dagliga verksamhet. Spridd har under våren anpassat interiören för teaterns ljud- och ljuskrav med bl.a heltäckande textiler.

Läs mer St Paul

Spridd ritar offentlig byggnad på en privat villatomt

ArtistRes Bild.jpg

På en villatomt i Hökarängens egnahemsområde inleds nu byggnationen av Konsthall C´s nya forskningsstation. 

Byggnaden kommer rymma såväl en gästbostad för besökande konstnärer och forskare som tillfällig plats för utställningar inom ramen för Konsthallens artist residence program. Projektet har formen av ett torg och ett tempel, en liten anläggning med monumentala anspråk. Forskningsstationen är ett praktiskt experiment och ett led i Konsthall C´s arbete med att förena konst, stadsplanering och lokal samverkan. Projektet möjliggörs genom en helt ny kontraktsform mellan en privat och offentlig aktör. Dekorverket bygger. Invigning i augusti 2019. 

Läs mer om projektet Forskningsstation

Stilkriget – vem bestämmer vad som är ful eller vacker arkitektur?

Arkitektur omslag.jpeg

Ola Broms Wessel deltar i Arkitekturs pressfrukost med anledning av tidskriften Arkitekturs nya nummer med tema Stilkriget.

Är de moderna hus som byggs idag fyrkantiga lådor? Skulle dagens nya stadsmiljöer bli vackrare om de hade fasader som liknade hus från 1800-talet? Har arkitekter en särskild smak som skiljer sig från ”folkets”? Eller handlar trivsamma stadsmiljöer om något helt annat? Vem kan ställas till svars när det inte blir bra?

I diskussionen medverkar:
Maria Blom, chefredaktör tidningen Arkitekten.
Ola Broms Wessel, arkitektkontoret Spridd, med anledning av Sigfridshäll och Byggmästaren
Annica Kvint, redaktör tidskriften Arkitektur och kritiker i Dagens Nyheter.
Julia Svensson, chefredaktör tidskriften Arkitektur och kritiker i Dagens Nyheter.

Tid: 25 april kl 8.30.
Plats: Sveriges Arkitekter, Storgatan 41, Stockholm.

Forskningsfartyget Svea invigs i sommar!

IMG_3895.jpg

Svea sjösattes juli 2018 i Vigo, Spanien, beräknad leverans är planerad till sommaren 2019. Spridd har jobbat med inredningen på fartyget.

Läs mer om projektet Svea.

Välkommen Eva!

Eva.jpg

Eva genomförde sin arkitektutbildning på Brno University of Technology i Tjeckien och tog examen våren 2016. Eva kommer senast från Studio PLURAL i Bratislava, Slovakien, där hon bland annat jobbat med restaurering och transformation av Peter Behrens’ synagoga i Zilina till konsthall. Projektet blev bland annat nominerat till Mies Van Der Rohe award 2019. Parallellt med sin tjänst på Spridd studerar hon även på Kungliga konsthögskolans post-masterutbildning Decolonizing Architecture med fokus på migration och kolonialism.

Ola Broms Wessel i panel på Design Week

1_.jpg

Ola Broms Wessel och Spridd deltar i paneldiskussionen The Future of the Past tillsammans med Oana Bogdan, Torleif Falk och Louise Schlyter. Samtalet modereras av Mark Isitt och kommer fokusera på hur samtida arkitektur förhåller sig stilmässigt till sin tid.

Plats: VH:01 - The Design Bar/ The Victoria Hall
Tid: 8 februari kl 13.00- 14.00

Ola Broms Wessel i panel på Arkitektursalongen

no11.jpg

Ola Broms Wessel i panel på Arkitektursalongen med temat "Vad är god arkitektur? Har modernismen kommit in i återvändsgränd? Arkitekternas smak kontra folkets?" 

VÄV presenterat i Arkitektur

Omslag Arkitektur_nr7.jpg

Vi är glada över att bostadshuset VÄV i Norrköpings industrilandskap ges en utförlig presentation i senaste numret av Arkitektur. 

Läs mer om projektet Väv

I Eskilstuna förädlas miljonprogrammet

Arby-Norra.jpg

Spridd har sedan 2016 på uppdrag av Eskilstuna kommun arbetat med ett förslag till utbyggnad av miljonprogramsområdet Årby Norra. Nu har förslaget till ny detaljplan och kvalitetsprogram gått ut på samråd. Stadsplanen integrerar ny och befintlig bebyggelse med övriga staden till en sammanhållen stadsdel som bereder plats för nya hustyper, attraktiva bottenvåningar, generösa parker inom ramen för byggherresamverkan.

Läs mer om projektet Årby Norra

Swedish flying panels

Swedish_Flying_Panels_Sem1_invitation.jpg

Klas Ruin och Ola Broms Wessel deltar i Swedish flying panels, ett seminarium om efterkrigstidens svenska modernistiska bostadsbyggande över nationella, politiska, kulturella och disciplinära gränser. Seminariet hålls inför kommande utställning på ArkDes. Flying Panels är en unik utställning som skildrar utvecklingen av ett utbrett och ökänt byggnadsmaterial: prefabricerade betongpaneler. Den berättar historien om hur betongpanelerna spreds över hela världen under 1900-talet och användes för att bygga bostäder till miljoner människor, inte minst i Sverige.

Läs mer om Spridds arbete med miljonprogrammet.
Läs mer om utställningen Flying Panels.